zpět

Jak vypočítat poměrnou část dovolené?

11.8.2023

Dovolená je pro mnohé z nás důležitým obdobím, kdy si můžeme odpočinout od práce a věnovat se svým zájmům, rodině nebo cestování. Ale co když změníme zaměstnání, nastoupíme na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, nebo se dostaneme do jiné situace, která ovlivní náš nárok na dovolenou? Jak si v takových případech vypočítat poměrnou část dovolené, která nám náleží?

Poměrná část dovolené je počet dní dovolené, který odpovídá době, po kterou jsme v daném kalendářním roce pracovali. Zákoník práce stanoví, že základní dovolená činí 4 týdny, což je 20 pracovních dní. Pokud pracujeme celý rok, máme nárok na celou dovolenou. Pokud pracujeme jen část roku, musíme si vypočítat poměrnou část dovolené podle vzorce:

poměrná část dovolené = (počet dní pracovního poměru v kalendářním roce / 365) x 20

Pokud pracujeme například od 1. ledna do 30. června, tedy 181 dní, pak je naše poměrná část dovolené:

(181 / 365) x 20 = 9,9

Zaokrouhlujeme vždy nahoru, takže máme nárok na 10 dní dovolené.

Pokud máme smluvně sjednanou delší dovolenou než 4 týdny, například 5 týdnů (25 dní), pak použijeme stejný vzorec, jen změníme poslední číslo:

poměrná část dovolené = (počet dní pracovního poměru v kalendářním roce / 365) x 25

Pokud pracujeme například od 1. ledna do 30. června, tedy 181 dní, pak je naše poměrná část dovolené:

(181 / 365) x 25 = 12,4

Zaokrouhlujeme vždy nahoru, takže máme nárok na 13 dní dovolené.

Pokud máme smluvně sjednanou kratší dovolenou než 4 týdny, například 3 týdny (15 dní), pak použijeme stejný vzorec, jen změníme poslední číslo:

poměrná část dovolené = (počet dní pracovního poměru v kalendářním roce / 365) x 15

Pokud pracujeme například od 1. ledna do 30. června, tedy 181 dní, pak je naše poměrná část dovolené:

(181 / 365) x 15 = 7,4

Zaokrouhlujeme vždy nahoru, takže máme nárok na 8 dní dovolené.

Poměrnou část dovolené si můžeme uplatnit u zaměstnavatele a domluvit si s ním termín jejího využití. Pokud si ji nevyužijeme a ukončíme pracovní poměr, máme nárok na vyplacení finančního plnění za neprobranou dovolenou.

Poměrnou část dovolené si musíme vypočítat i v případě, že nastoupíme na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, nebo se dostaneme do jiné situace, která ovlivní náš nárok na dovolenou. Například pokud jsme nemocní, pracujeme na částečný úvazek, nebo jsme v pracovní neschopnosti. V těchto případech se počítají jen ty dny, kdy jsme skutečně pracovali, nebo kdy jsme byli na dovolené. Dny, kdy jsme byli na mateřské, rodičovské, nemocenské, nebo jiné dávce, se do poměrné části dovolené nezapočítávají.

Výpočet poměrné části dovolené není složitý, ale vyžaduje pečlivost a přesnost. Pokud si nejste jisti svým výsledkem, můžete si ho nechat ověřit u svého zaměstnavatele, odborové organizace, nebo poradenského centra. Tak budete mít jistotu, že si užijete svou dovolenou v plné míře a bez problémů.

Při uplatňování poměrné části dovolené může vzniknout několik specifických situací, které stojí za zvážení. Jednou z nich je přechod na dovolenou při neplném úvazku nebo při krátkodobém pracovním poměru. V těchto případech je nutné správně určit poměrnou část dovolené, aby nedošlo k nespravedlivému nebo nepřesnému uplatnění tohoto nároku.

Pokud pracujete na neplný úvazek nebo máte krátkodobý pracovní poměr, vzorec pro výpočet poměrné části dovolené zůstává stejný, jak byl uveden v předchozím odstavci. Mějte však na paměti, že v takovém případě se bude počítat poměrná část z pracovního úvazku, který máte stanoven v rámci jednoho kalendářního roku. To znamená, že pokud pracujete například na poloviční úvazek (50% zaměstnání), uplatníte si poměrnou část dovolené s ohledem na tuto poloviční dobu, a to v souladu s předchozím vzorcem.

Je však důležité věnovat pozornost i pravidlům týkajícím se uplatňování dovolené v různých typech pracovních smluv. Pracovní smlouvy na dobu určitou nebo smlouvy o provedení práce mohou mít specifická ustanovení týkající se nároku na dovolenou. Proto vždy pečlivě zkontrolujte svou pracovní smlouvu a interní předpisy ve vaší firmě, abyste byli dobře informováni o svých právech a povinnostech v souvislosti s dovolenou.

Pamatujte, že i když se může výpočet poměrné části dovolené zdát někdy složitý, je to důležitý krok pro spravedlivé uplatnění vašeho nároku na dovolenou. V případě jakýchkoli nejasností nebo specifických okolností se nebojte vyhledat odbornou radu, abyste si byli jistí, že využijete svou dovolenou plně a v souladu se zákonem.