zpět

Jak se vypořádat s novou daní pro velké firmy?

20.9.2023

Možná jste už slyšeli, že vláda chce zavést novou daň pro velké nadnárodní firmy, které působí v České republice, ale platí jen minimální daně. Jedná se například o Google, Facebook, Amazon nebo Netflix. Tyto firmy generují vysoké zisky z prodeje zboží, služeb nebo reklamy na našem trhu, ale nemají zde daňovou rezidenci. To znamená, že platí daně v jiných zemích, kde mají sídlo nebo kde jsou daně nižší. Vláda si myslí, že je to nefér a chce jim nařídit, aby odvedly 15 % z těchto zisků do státního rozpočtu.

Co to pro vás znamená, pokud jste klientem nebo dodavatelem těchto firem? Budete muset platit více za jejich produkty nebo služby? Budete mít menší šanci na spolupráci s nimi? Nebo naopak budete mít větší konkurenční výhodu?

Nejprve je důležité si uvědomit, že nová daň ještě není schválena a není jisté, kdy a jak bude platit. Zatím se jedná jen o návrh vlády, který musí projít legislativním procesem a schválit parlament. Navíc je možné, že se návrh ještě změní nebo upřesní podle reakcí firem, odborníků nebo Evropské unie. Proto je předčasné panikařit nebo dělat radikální kroky.

Nicméně je dobré být informovaný a sledovat vývoj situace. Pokud jste klientem některé z těchto firem, můžete očekávat, že se cena jejich produktů nebo služeb zvýší. Firmy totiž budou chtít kompenzovat své vyšší daňové zatížení a přenést jej na spotřebitele. Například pokud nyní platíte za Netflix 199 Kč měsíčně, po zavedení daně by to mohlo být 229 Kč. To samozřejmě závisí na tom, jak moc budou firmy ochotné snižovat své marže a jak moc budou cítit konkurenční tlak.

Pokud jste dodavatelem některé z těchto firem, můžete očekávat, že se sníží vaše šance na spolupráci s nimi. Firmy totiž budou hledat způsoby, jak snížit své náklady a optimalizovat své podnikání. To může znamenat, že budou preferovat dodavatele z jiných zemí, kde jsou nižší daně nebo lepší podmínky. Například pokud nyní prodáváte své zboží na Amazonu, po zavedení daně by to mohlo být méně výhodné a mohli byste přijít o část trhu.

Na druhou stranu, pokud jste konkurentem některé z těchto firem, můžete očekávat, že se zvýší vaše konkurenční výhoda. Firmy totiž budou mít horší podmínky na našem trhu a budou muset čelit větší konkurenci od domácích nebo evropských firem, které budou mít nižší daňové zatížení. Například pokud nyní nabízíte online video službu, po zavedení daně byste mohli získat více zákazníků, kteří budou hledat levnější nebo kvalitnější alternativu k Netflixu.

Jak se tedy připravit na novou daň? Nejlepší radou je být flexibilní a otevřený změnám. Pokud jste klientem, můžete porovnávat nabídky různých firem a hledat ty, které vám nabídnou nejlepší poměr ceny a kvality. Pokud jste dodavatelem, můžete hledat nové příležitosti na jiných trzích nebo se specializovat na nějakou oblast, ve které budete mít výhodu. Pokud jste konkurentem, můžete zlepšovat své produkty nebo služby a oslovovat nové zákazníky.

Nová daň je na obzoru, ale není důvod k obavám. Je to jen další výzva, která vám může přinést nové možnosti a zkušenosti. Buďte připraveni a buďte úspěšní!

V této části se budeme zaměřovat na konkrétní kroky, které můžete podniknout, abyste tuto situaci zvládli co nejlépe.

Sledujte vývoj situace a legislativu

Jak již bylo zmíněno, nová daň pro velké firmy zatím není definitivně schválena. Je důležité být informovaný a sledovat vývoj této iniciativy. To zahrnuje pravidelné čtení zpráv, sledování reakcí odborníků a případně zapojení se do diskuzí, pokud jste patřili mezi relevantních obchodních asociací. Tým budete mít aktuální informace o tom, jaká opatření se mohou pro vás připravovat.

Rozhodně se, jakým způsobem to ovlivní vaše náklady

Pokud jste klientem těchto firem a očekáváte zvýšení cen jejich produktů nebo služeb, měli byste zhodnotit, jaký vliv to bude mít na vaše náklady a rozpočet. Je možné, že budete muset přehodnotit své výdaje a hledat způsoby, jak ušetřit jinde. Například byste mohli přezkoumat své předplatné služby a vybrat ty, které jsou pro vás skutečně nezbytné.

Hledejte alternativy a nové příležitosti

Pokud jste dodavatelem těchto firem, může být dobrým krokem hledat alternativní trhy nebo se specializovat na jiné produkty a služby. Zaměření na lokální trh nebo na trhy s nižší daňovou zátěží může být strategie, která vám pomůže udržet konkurenceschopnost. V tomto případě můžete provést analýzu trhu a identifikovat oblasti, kde můžete rozšířit svou působnost.

Investujte do inovací a konkurenceschopnosti

Pokud jste konkurentem těchto firem, může nová daňová politika znamenat větší konkurenční výhodu pro vás. To však neznamená, že byste měli spočívat na vavřínech. Místo toho můžete investovat do inovací a zlepšení svých produktů nebo služeb. To vám umožní oslovit nové zákazníky a získat svou pozici na trhu.

Konzultujte s odborníky a právníky

Pokud jste vážně znepokojeni dopadem nové daně na vaše podnikání, je rozumné konzultovat s právníky a daňovými poradci. Můžete vám poskytnout konkrétní rady a doporučení, jak si připravit a jak minimalizovat negativní dopady na vaše finance.

Diverzifikujte své investice

Pokud jste investor a máte nebo jiné investice v, může být vhodné zvážit akce těchto diverzifikací vašeho portfolia. To znamená, že byste měli investovat do aktiv a odvětví, abyste snížili různé riziko ztráty v případě nepříznivého na trhu.

Zůstaňte flexibilní a otevření novou příležitostí
Nová daň je na obzoru a přináší s sebou určitou nejistotu. Nicméně, s dostatečnou přípravou a strategiemi můžete tuto situaci zvládnout a možná dokonce využít k svému prospěchu. Buďte aktivní, sledujte vývoj a nebojte se hledat nové příležitosti. To je cesta k úspěchu v dnešním dynamickém obchodním prostředí.