zpět

Jak se připravit na změnu zákona o důchodovém pojištění?

21.8.2023

Změna zákona o důchodovém pojištění, která vstoupí v platnost od 1. ledna 2024, přinese několik novinek pro ty, kteří se blíží k důchodovému věku nebo už jsou v důchodu. Co to znamená pro vás a jak se na to připravit?

Změna zákona o důchodovém pojištění se týká hlavně dvou věcí: výpočtu důchodu a možnosti dobrovolného připojištění. Výpočet důchodu se změní tak, že se bude brát v úvahu nejen délka vašeho pojištění, ale i vaše průměrné mzdy za posledních 15 let. To znamená, že pokud jste v posledních letech vydělávali více než dříve, můžete se těšit na vyšší důchod. Naopak, pokud jste měli nižší příjmy nebo jste byli nezaměstnaní, může být váš důchod nižší než podle současného zákona.

Pokud chcete zvýšit svůj budoucí důchod, můžete si dobrovolně připojistit. To znamená, že si budete platit vyšší pojistné, než je povinné minimum. Tím si zajistíte vyšší nárok na důchod. Dobrovolné připojištění je možné uzavřít kdykoliv během vašeho aktivního života, ale musíte si ho platit alespoň 5 let před odchodem do důchodu. Můžete si také zvolit výši pojistného, které chcete platit, ale musí to být alespoň 10 % vaší průměrné mzdy.

Nejdůležitější změnou je zvýšení důchodového věku pro muže i ženy na 67 let. To se bude postupně zvyšovat každý rok o dva měsíce, dokud nedosáhne 67 let v roce 2037. Pokud jste se narodili po roce 1970, budete muset pracovat do 67 let, pokud chcete dostat plný starobní důchod. Pokud jste se narodili mezi roky 1961 a 1970, budete mít možnost odejít do důchodu dříve, ale s nižším důchodem. Pokud jste se narodili před rokem 1961, nebo už jste v důchodu, změna zákona se vás nedotkne.

Další změnou je zavedení tzv. flexibilního důchodu, který umožní lidem kombinovat práci a důchod. Pokud budete chtít pracovat i po dosažení důchodového věku, budete moci čerpat část svého důchodu a zbytek si nechat odložit na později. Tím si zvýšíte svůj budoucí důchod a zároveň budete mít příjem z práce. Naopak, pokud budete chtít odejít do důchodu dříve, než dosáhnete důchodového věku, budete moci čerpat část svých naspořených penzijních příspěvků a zbytek si nechat vyplatit později jako nižší důchod.

Jak se tedy připravit na změnu zákona? Nejlepší je začít co nejdříve plánovat svou penzijní strategii a poradit se s odborníkem na důchody. Ten vám pomůže zhodnotit vaši současnou situaci, vaše potřeby a cíle a navrhnout vám optimální řešení pro vaši budoucnost. Můžete si také udělat online kalkulaci svého předpokládaného důchodu na webu Ministerstva práce a sociálních věcí. Důležité je také sledovat aktuální informace o změnách zákona a pravidelně kontrolovat výši svých penzijních příspěvků.

Změna zákona o důchodovém pojištění je velkou výzvou pro všechny, kteří se chystají do důchodu nebo už jsou v něm. Je proto dobré být na ni dobře připraven a využít možností, které nabízí flexibilní důchod. Tím si zajistíte klidnou a spokojenou penzi.

Pokud jste již v důchodu, mohli byste si položit následující otázky: Jak je váš současný důchod dostatečný pro vaše životní náklady? Jak byste chtěli trávit svůj volný čas? Máte nějaké koníčky, zájmy nebo dobrovolnické aktivity, které by vás bavily a naplňovaly? Máte dostatek sociálních kontaktů a podpory od rodiny a přátel? Jak je vaše zdraví a jak se o něj staráte? Pokud na některou z těchto otázek nemáte uspokojivou odpověď, můžete si zvážit, zda by pro vás nebylo lepší vrátit se do práce, alespoň částečně, nebo si najít jinou aktivitu, která by vám přinášela radost a smysl.

Pokud se blížíte k důchodovému věku, mohli byste si položit následující otázky: Kdy chcete odejít do důchodu a jaký důchod očekáváte? Jaké jsou vaše plány a sny pro vaši penzi? Jak se chcete starat o své finance, majetek a dědictví? Jak se chcete starat o své zdraví a prevenci nemocí? Jak se chcete zapojit do společnosti a pomáhat ostatním? Pokud na některou z těchto otázek nemáte jasnou odpověď, můžete si zvážit, zda by pro vás nebylo vhodné využít služeb odborného poradce, který by vám pomohl sestavit váš individuální penzijní plán.

Pokud jste ještě daleko od důchodového věku, mohli byste si položit následující otázky: Jaké jsou vaše dlouhodobé cíle a hodnoty? Jak si chcete užívat svůj život nyní i v budoucnosti? Kolik peněz potřebujete na splnění vašich snů? Jak si chcete budovat své penzijní naspoření a investice? Jak se chcete učit novým věcem a rozvíjet své dovednosti? Jak se chcete angažovat ve společenských změnách a ekologických otázkách? Pokud na některou z těchto otázek nemáte konkrétní odpověď, můžete si zvážit, zda by pro vás nebylo prospěšné vytvořit si osobní rozvojový plán, který by vám pomohl naplnit váš potenciál.

Ať už jste v jakékoli životní fázi, je dobré myslet na svou penzi jako na příležitost k novým začátkům, nikoli jako na konec. Penze je čas, kdy můžete realizovat své sny, rozvíjet své talenty, pomáhat druhým a užívat si života. Změna zákona o důchodovém pojištění vám nabízí možnost volby, jak si uspořádat svou penzi podle vašich představ.