zpět

Jak se připravit na novou změnu insolvenčního zákona?

3.10.2023

Představte si, že se nacházíte v situaci, kdy se vaše finanční situace zhoršila natolik, že jste se dostali do dluhové pasti. Co dělat?


Pokud jste dlužník, který zvažuje oddlužení, měli byste si být vědomi změn, které se chystají v insolvenčním zákoně. Tyto změny mohou mít významný dopad na průběh a výsledek vašeho oddlužení.


Změny v insolvenčním zákoně, které byly schváleny Senátem v srpnu 2023, zahrnují následující:

•    Nový důvod pro vyloučení insolvenčního správce: Pokud insolvenční správce vykonával v posledních třech letech funkci restrukturalizačního správce dlužníka nebo osoby tvořící dlužníkem koncern, může být vyloučen. To může prodloužit samotný proces oddlužení.
•    Znemožnění podání insolvenčního návrhu věřitelem: Pokud trvají účinky všeobecného nebo individuálního moratoria podle zákona o preventivní restrukturalizaci, věřitelé nemohou podat insolvenční návrh na dlužníka. To může ovlivnit jejich schopnost uplatnit své pohledávky.

•    Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou: Nové budou pohledávky, které vznikly během trvání moratoria či za účelem provedení restrukturalizačního plánu, postavení na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou. To znamená, že budou mít vyšší prioritu při rozdělování majetku v insolvenčním řízení.

Co tyto změny znamenají pro dlužníky?
•    Nový důvod pro vyloučení insolvenčního správce: To může prodloužit řízení o oddlužení, ale také vám dává čas na nalezení nového správce.
•    Znemožnění podání insolvenčního návrhu věřitelem: To může znamenat, že můžete oddlužit nebo restrukturalizovat své dluhy i proti některým věřitelům.

•    Pohledávky postavené na roveň majetkovým pohledávkám: S vyšším vyšším stupněm těchto pohledávek máte na jejich uhrazení.

Jak se na změny připravit?

Pokud jste dlužník, který zvažuje oddlužení, měli byste se poradit s advokátem nebo insolvenčním správcem. Ti vám pomohou posoudit, jaký dopad budou mít změny na vaši situaci.

Konzultace s odborníkem vám pomůže:
•    Zjistit, zda splňujete podmínky pro oddlužení.
•    Vybrat si vhodný způsob oddlužení.
•    Připravit se na průběh insolvenčního řízení.
Změny v insolvenčním zákoně mohou být pro dlužníky příležitostí, jak se zbavit svých dluhů a začít nový život. Je však důležité být informován o těchto změnách a připravit se na ně, abyste mohli využít příležitosti, kterou vám nabízejí.
Změny v insolvenčním zákoně mohou mít také dopad na věřitele.
•    Nový důvod pro vyloučení insolvenčního správce: To může vést k prodloužení insolvenčního řízení, což může věřitelům způsobit problémy s vymáháním pohledávek.
•    Znemožnění podání insolvenčního návrhu věřitelem: To může věřitelům znemožnit uplatnit své pohledávky proti dlužníkovi, který je v těžké finanční situaci.
•    Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou: To může věřitelům způsobit problémy s vymáháním pohledávek, které mají nižší pořadí.
Změny v insolvenčním zákoně jsou komplexní a mohou mít významný dopad na dlužníky i věřitele.
•    Je důležité si být vědom těchto změn a připravit se na ně, abyste mohli minimalizovat jejich negativní dopady.
•    Konzultace s odborníkem je nejlepším způsobem, jak se dozvědět více o změnách a o tom, jak se na ně připravit.
Změny v insolvenčním zákoně mohou být pro dlužníky příležitostí, jak se zbavit svých dluhů a začít nový život.
•    Je však důležité si uvědomit, že změny mohou také představovat určitá rizika.
•    Dlužníci by se měli poradit s odborníkem, aby zhodnotili, zda jsou změny pro ně vhodné.