zpět

Jak se liší životní minimum v Česku a na Slovensku?

Určitě jste už slyšeli o pojmu "životní minimum," ale co to vlastně znamená? Životní minimum je ta nejnižší hranice příjmů, kterou potřebujete, abyste se nepovažovali za chudé a abyste měli nárok na sociální pomoc. V Česku i na Slovensku je výše životního minima stanovena zákonem a odlišuje se podle počtu a věku členů domácnosti. Ale jaké jsou hlavní rozdíly mezi těmito dvěma zeměmi?

V Česku platí, že od 1. ledna 2023 je životní minimum stanoveno na 3 860 Kč pro jednu osobu, 6 740 Kč pro dvě osoby a 9 620 Kč pro tři osoby. Za každou další osobu se připočítává 2 880 Kč. Pokud máte dítě do šesti let, je životní minimum 2 440 Kč, od šesti do patnácti let je to 3 140 Kč a pro dítě starší patnácti let platí stejná částka jako pro dospělou osobu, tedy 3 860 Kč.

Na Slovensku je situace trochu jiná. Od 1. července 2022 je zde životní minimum stanoveno na 216,10 € (asi 5 600 Kč) pro jednu osobu, 378,18 € (asi 9 800 Kč) pro dvě osoby a 540,26 € (asi 14 000 Kč) pro tři osoby. Za každou další osobu se připočítává 162,08 € (asi 4 200 Kč). Pro dítě do šesti let je životní minimum 140,86 € (asi 3 600 Kč), od šesti do patnácti let je to 162,08 € (asi 4 200 Kč) a pro dítě starší patnácti let platí stejná částka jako pro dospělou osobu, tedy 216,10 € (asi 5 600 Kč).

Z těchto čísel je patrné, že životní minimum na Slovensku je vyšší než v Česku, jak v absolutních částkách, tak i v poměru k průměrné mzdě. To souvisí s vyšší cenovou hladinou na Slovensku a také s tím, že používají euro jako měnu, což ovlivňuje kurzové poměry. Důležité je také zmínit, že životní minimum se na Slovensku mění častěji než v Česku, protože se valorizuje každý půlrok podle inflace a růstu mezd.

Životní minimum má vliv na výši sociálních dávek, které mají za cíl zajistit minimální životní úroveň pro občany v hmotné nouzi. V Česku i na Slovensku jsou to například příspěvek na bydlení nebo přídavky na děti. Tyto dávky se liší podle kritérií nároku, podmínek poskytování a výpočtu výše v konkrétní zemi.

Mimo samotné životní minimum existují také další programy a služby, které mohou pomoci lidem v tíživé finanční situaci. V Česku i na Slovensku existují různé charitativní organizace, dobročinné fondy a neziskové organizace, které se zaměřují na pomoc lidem v nouzi. Tyto organizace poskytují potravinovou pomoc, oblečení, pomoc s bydlením a další formy podpory. Pokud se ocitnete v obtížné situaci, můžete se obrátit na tyto organizace, které vám mohou poskytnout nejen materiální podporu, ale i psychologickou a sociální pomoc.

Je také důležité uvědomit si, že životní minimum není trvalým řešením. Mělo by sloužit jako dočasná pomoc v krizové situaci, která vám pomůže překlenout těžké období. Pokud jste schopni, měli byste se snažit zlepšit svou finanční situaci a získat stabilnější příjem. To můžete udělat tím, že budete hledat nové pracovní příležitosti, zlepšíte své vzdělání nebo se zapojíte do rekvalifikačních programů. Investování do vlastního rozvoje vám může otevřít nové možnosti a přispět k dlouhodobějšímu zlepšení vaší finanční situace.

Každý z nás se může ocitnout v obtížné životní situaci, a není nic špatného na tom, že potřebujeme pomoc. Důležité je, jak se s tímto faktem vypořádáme. Mějte odvahu požádat o pomoc, když ji potřebujete, a nezapomeňte, že existují organizace a instituce, které jsou tu pro vás. Společně můžeme pracovat na tom, aby bylo životní minimum jen dočasnou zastávkou na cestě k lepší budoucnosti. Buďme si navzájem oporou a vzájemně si pomáhejme, abychom společně vytvořili lepší a solidárnější společnost pro všechny.