zpět

Jak řešit požadavky na kopírování občanských průkazů a GDPR v rámci Compliance

16.11.2023

Představte si, že jste klientem, který čelí složitým otázkám spojeným s compliance. Jak máte postupovat, když po vás žádají kopii vašeho občanského průkazu a zároveň musíte respektovat pravidla GDPR?

Co znamená AML a proč je důležité

AML, neboli Anti Money Laundering (Opatření proti praní špinavých peněz), je neodmyslitelnou součástí compliance pro mnoho organizací v České republice, včetně realitních kanceláří, bank, advokátních kanceláří a pojišťoven. Toto nařízení určuje pravidla, jak povinné osoby kontrolovat původ peněz, se kterými pracují. A to má smysl, protože v Evropské unii má kontrola původu peněz vysokou prioritou s cílem zajistit legalizaci výnosů z trestné činnosti a financovávaní terorismu.

Kopírování občanských průkazů a GDPR

Když přicházíte o kopii svého občanského průkazu a obáváte se zda to není v souladu s pravidly GDPR, je důležité, abyste se setkali s několika fakty.
Identifikace totožnosti: Podle zákona proti praní špinavých peněz (AML zákona) jsou povinné osoby povinny v určitých případech klienty identifikovat. Tato identifikace zahrnuje ověření fyzických osob, se kterými povinné osoby jednají.

Možnost kopírování: Podle AML zákona jsou povinné osoby oprávněny pořizovat kopii nebo výpisy z občanských průkazů a dalších průkazů totožnosti bez souhlasu klienta.

Význam GDPR

Nicméně, co se týče GDPR, situace je složitější. GDPR upravuje zpracování osobních údajů, včetně údajů občanského průkazu. Článek 6 GDPR stanoví různé základy pro zpracování osobních údajů.

Zde jsou dva klíčové body:

Kopírování občanských průkazů bez souhlasu

Je tedy možné kopírovat občanské průkazy bez souhlasu klienta? Ano, ale pouze v některých případech. AML zákon umožňuje kopírovat občanské průkazy bez souhlasu klienta v situacích, kdy je identifikace klienta povinná a je zde vysoké riziko praní špinavých peněz nebo financování terorismu. To zahrnuje případy, kdy:

Kopírování občanských průkazů s povolením klienta

Pokud klient souhlasí s kopírováním svého občanského průkazu, je důležité dodržet zásady GDPR, zejména ohledně svobodného souhlasu.

Důležité místo: DPIA

Pokud pořizujete kopie občanských průkazů, musíte také provést posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, známé jako DPIA (Data Protection Impact Assessment). Toto posouzení zahrnuje hodnocení zabezpečení, odůvodnění a minimalizaci rizik souvisejících se zpracováním osobních údajů.

Vzhledem k komplexnosti právních předpisů a jejich interpretací je důležité mít v organizaci jasně stanovený postup pro kopírování občanských průkazů a dalších průkazů totožnosti. Pouze tímto způsobem můžete zabezpečit soulad se zákonem AML a GDPR a zajistit ochranu osobních údajů vašich klientů.