zpět

Jak poznat svého zákazníka? Význam a průběh KYC procesů

28.8.2023

Pokud jste někdy uzavírali smlouvu s bankou, pojišťovnou nebo jinou finanční institucí, pravděpodobně jste se setkali s pojmem KYC. Co to znamená a proč je to důležité? KYC je zkratka pro Know Your Customer, což v překladu znamená „poznat svého zákazníka“. Jedná se o proces, kterým finanční instituce ověřují totožnost a spolehlivost svých klientů, aby zabránily podvodům, praní špinavých peněz, financování terorismu nebo daňovým únikům. KYC procesy jsou součástí tzv. compliance, tedy dodržování pravidel a nařízení, která platí pro finanční sektor.

Jak probíhá KYC proces?

Obvykle se skládá z několika kroků:

Identifikace zákazníka: Finanční instituce požaduje od zákazníka doklady prokazující jeho identitu, jako je občanský průkaz, pas nebo řidičský průkaz. Pokud se jedná o právnickou osobu, je třeba předložit také výpis z obchodního rejstříku, údaje o vlastnících a statutárních orgánech firmy.

Ověření zákazníka: Finanční instituce porovnává údaje zákazníka s veřejnými zdroji informací, jako jsou registry trestů, sankční seznamy nebo seznamy politicky exponovaných osob (PEP). Cílem je zjistit, zda zákazník není zapojen do žádné nelegální činnosti nebo zda není podezřelý z páchání trestného činu.

Zjištění účelu a povahy obchodního vztahu: Finanční instituce se ptá na to, jaký je cíl a charakter spolupráce se zákazníkem, jaké jsou jeho potřeby a očekávání, jaké jsou jeho plány do budoucna. Tímto způsobem se snaží pochopit profil a rizikovost zákazníka a nabídnout mu vhodné produkty a služby.

Monitorování zákazníka: Finanční instituce sleduje chování a transakce zákazníka v průběhu obchodního vztahu, aby odhalila případné neobvyklé nebo podezřelé aktivity. Pokud se objeví nějaké varovné signály, jako je například změna adresy, změna kontaktních údajů, změna typu transakcí nebo časté převody do rizikových zemí, finanční instituce musí provést další ověření nebo nahlásit podezření na orgány činné v trestním řízení.

Je důležité si uvědomit, že KYC procesy mají mnohem hlubší význam než pouze dodržování předpisů. Tím, že finanční instituce investují do pečlivého ověřování totožnosti a charakteru svých klientů, zajišťují bezpečnost a integritu nejen svého podnikání, ale také celého finančního systému. Tyto procesy také zvyšují důvěru mezi zákazníky a institucemi, což v konečném důsledku přináší větší stabilitu a rozvoj finančního prostředí. Díky KYC procesům mají zákazníci jistotu, že jejich finanční prostředky a citlivé údaje jsou chráněny před zneužitím. Na druhé straně umožňují finančním institucím lépe identifikovat a monitorovat potenciální rizika spojená s jednotlivými klienty, což v konečném důsledku přispívá k prevenci finančních trestných činů a teroristického financování. Tedy KYC procesy nejsou pouze povinností stanovenou regulací, ale také klíčovým nástrojem pro budování důvěry, transparentnosti a bezpečnosti ve finančním prostředí.

Jaké jsou nejběžnější typy podvodů?

Podvody jsou činnosti, které mají za cíl oklamat nebo poškodit druhou stranu za účelem dosažení osobního prospěchu. Podvody mohou mít různé podoby a stupně závažnosti. Některé z nejběžnějších typů podvodů jsou:

Podvod s identitou: Podvodník používá cizí nebo falešné údaje, jako je jméno, adresa, rodné číslo nebo číslo bankovního účtu, aby získal peníze, zboží nebo služby na úkor skutečného majitele.

Podvod s platební kartou: Podvodník zkopíruje nebo ukradne údaje z platební karty a používá je k platbě za nákupy nebo k výběru hotovosti z bankomatu bez souhlasu majitele karty.

Podvod s internetovým bankovnictvím: Podvodník se pokusí získat přístupové údaje k internetovému bankovnictví, například pomocí phishingu, malware nebo sociálního inženýrství, a poté provádí neoprávněné transakce z účtu oběti.

Podvod s investicemi: Podvodník nabízí oběti vysoký výnos za investici do fiktivního nebo rizikového projektu, jako je například těžba zlata, obchod s diamanty nebo kryptoměny. Poté si podvodník nechá peníze a zmizí.

Podvod s loteriemi: Podvodník informuje oběť, že vyhrála velkou sumu peněz v loterii, které se nikdy nezúčastnila. Aby mohla obdržet výhru, musí zaplatit poplatek za správu, daně nebo poštovné. Peníze jsou pak odeslány na účet podvodníka a výhra nikdy nepřijde.

Co dělat, když jsem obětí podvodu?

Pokud máte podezření nebo jistotu, že jste se stali obětí podvodu, je důležité co nejdříve podniknout následující kroky:

Kontaktujte svou finanční instituci a informujte ji o situaci. Požádejte o blokování vašeho účtu nebo karty a o změnu přístupových údajů k internetovému bankovnictví. Finanční instituce vám může pomoci zjistit rozsah škody a navrhnout další postup.

Podávejte trestní oznámení na policii nebo na státním zastupitelství. Přineste si s sebou všechny důkazy, které máte k dispozici, jako jsou například smlouvy, faktury, výpisy z účtu, e-maily nebo SMS zprávy. Policisté vám poskytnou potvrzení o podání trestního oznámení a budou vyšetřovat případ.

Obraťte se na právníka nebo na spotřebitelskou organizaci, která vám může poradit, jak se bránit proti podvodníkovi a jak uplatnit svá práva. Můžete také požádat o bezplatnou právní pomoc nebo o mediaci.

Informujte své okolí o podvodu a varujte je před možnými riziky. Sdílejte svou zkušenost na sociálních sítích nebo na webech, které se zabývají podvody. Tím můžete pomoci předejít dalším obětem.

KYC procesy jsou pro finanční instituce povinné a nezbytné pro ochranu jejich reputace a bezpečnosti. Pro zákazníky mohou být někdy vnímány jako obtěžující nebo omezující, ale je důležité si uvědomit, že mají také své výhody. Díky KYC procesům mohou zákazníci lépe ochránit své osobní údaje a finance před zneužitím, získat důvěru a transparentnost v obchodním vztahu a využít nabídky produktů a služeb, které odpovídají jejich potřebám a možnostem. KYC procesy jsou tedy nejen povinností, ale i příležitostí pro obě strany.