zpět

Hromadné žaloby jako nová hrozba pro podnikatele: Jak se efektivně bránit?

Od 1. července 2024 platí v České republice nový zákon č. 179/2024 Sb., o hromadném občanském řízení soudním, který zásadně mění pravidla hry pro podnikatele. Tento zákon zavádí hromadné žaloby, jež umožňují klientům společně vymáhat pohledávky vůči podnikatelům, a tím se snaží vyrovnat šance spotřebitelů vůči velkým hráčům na trhu. Co nový zákon přináší z pohledu compliance a řízení rizik, jaké konkrétní kroky by měly podniky podniknout, aby se ochránily před novými hrozbami?

Hromadné žaloby mají za cíl pomoci spotřebitelům domoci se svých práv, které by jinak zůstaly nevymahatelné kvůli vysokým nákladům a složitosti individuálních žalob. Představme si konkrétní příklad: provozovatel e-shopu s drobnou elektronikou opakovaně porušuje práva zákazníků. Neukončuje smlouvy v souladu s legislativou, nereaguje na reklamace a neposkytuje jasné informace o cenách. Jednotliví zákazníci by se kvůli několika stovkám nebo tisícovkám korun k soudu neobrátili, ale díky hromadné žalobě mohou nyní spojit síly a efektivně vymáhat své nároky.

Klíčové prvky nové právní úpravy

Kdo se může přidat k hromadné žalobě? Hlavními účastníky jsou spotřebitelé, tedy fyzické osoby, které jednají mimo rámec svého podnikání. Nový zákon však umožňuje i malým podnikatelům (do 10 zaměstnanců a s ročním obratem nebo bilanční sumou do 50 milionů Kč) připojit se k hromadné žalobě, pokud jsou jejich práva porušena.

Co lze žalovat? Žalovat lze zásahy do práv, které mají podobný skutkový a právní základ. Tedy pokud se několik zákazníků setká se stejnými nebo podobnými problémy při nakupování online, mohou podat společnou žalobu.

Kdo může podat hromadnou žalobu? Hromadné žaloby mohou být podány pouze organizacemi evidovanými na českém seznamu, který vede Ministerstvo průmyslu a obchodu, nebo na evropském seznamu spravovaném Evropskou komisí. Tyto organizace musí být aktivní v ochraně spotřebitele, nezávislé a splňovat další zákonné požadavky.

Compliance a hromadné žaloby
Zavedení hromadných žalob významně zvyšuje riziko pro podnikatele. Pokud organizace nedodržuje zákony a pravidla, může čelit žalobám od stovek či tisíců zákazníků najednou. To může vést k vysokým finančním náhradám, ale také k poškození pověsti firmy. Zde jsou tři klíčové kroky, které by podniky měly podniknout, aby minimalizovaly riziko hromadných žalob:

Zmapování činností a procesů: Podnik by měl důkladně zmapovat všechny činnosti a procesy, které souvisejí s obchodními vztahy s klienty, včetně využívání osobních údajů.

Vyhodnocení rizikovosti: Je nezbytné provést analýzu rizikovosti těchto činností s ohledem na předmět a rozsah činnosti, výši možných nároků a relevantní regulaci.

Ověření správnosti postupů: Organizace by měla pravidelně kontrolovat, zda jsou všechny postupy a dokumentace aktuální, správné a v souladu se zákonem.

Reputační riziko a medializace

Jedním z největších rizik spojených s hromadnými žalobami je reputační riziko. Informace o podaných hromadných žalobách budou zveřejňovány v rejstříku hromadných řízení, který povede Ministerstvo spravedlnosti, a budou také medializovány. Negativní publicita může mít značné finanční dopady, a to nejen kvůli pokutám a náhradám, ale i kvůli ztrátě důvěry ze strany zákazníků, obchodních partnerů a investorů.

Co dělat, když se hromadná žaloba objeví?

Pokud obdržíte oznámení o hromadné žalobě, je klíčové zachovat klid a rychle jednat. Prvním krokem je důkladná analýza žaloby a posouzení její oprávněnosti. Je vhodné konzultovat situaci s právníky specializujícími se na ochranu spotřebitelů a hromadné žaloby. Pokud je žaloba oprávněná, je třeba co nejrychleji přijmout opatření k nápravě a minimalizaci škod.

Nový zákon o hromadných žalobách přináší do právního prostředí podnikání v České republice zásadní změny. Podnikatelé by měli věnovat zvýšenou pozornost dodržování pravidel a zákonů, aby se vyhnuli hromadným žalobám a souvisejícím rizikům. Pravidelná kontrola a aktualizace postupů, dokumentace a compliance je klíčová pro minimalizaci rizik a udržení dobré pověsti na trhu.