zpět

Google varuje před sdílením osobních údajů s chatbotem Gemini: Co je v sázce?

17.4.2024

Google nedávno představil vylepšenou verzi svého chatbota s názvem Gemini, která se pyšní pokročilými jazykovými modely. Společnost však zároveň uživatele důrazně varuje před sdílením jakýchkoli citlivých informací v konverzacích s Gemini. Důvodem je ukládání a sdílení těchto konverzací se zaměstnanci Google, čímž vznikají vážné otázky ohledně ochrany soukromí a potenciálního zneužití dat.

Hlavním problémem je politika uchovávání dat společnosti Google. Konverzace s Gemini se ukládají až 3 roky a jsou přístupné interním pracovníkům Google pro účely "zlepšování služeb". I když uživatelé mají možnost ukládání konverzací vypnout, data se i tak ukládají po dobu 72 hodin z "bezpečnostních" důvodů.

Situaci dále znepokojivě ovlivňuje dvojí přístup k AI produktům, který Google a další firmy praktikují. Firmám je nabízena verze s robustní ochranou dat, zatímco běžní spotřebitelé dostávají produkt s nižšími standardy ochrany soukromí. V případě Gemini to znamená, že osobní údaje sdílené s chatbotem mohou být s menší mírou kontroly a transparentnosti využity k interním účelům Google.

Nedávná studie od Cisco odhalila znepokojivé trendy v používání nástrojů GenAI. Firmy chrání svá data, přičemž 63 % firem zavedlo interní pravidla pro data v GenAI a 27 % je dokonce zakázalo úplně. Avšak zaměstnanci nejsou tak obezřetní, protože 45 % z nich zadalo do GenAI "problematická" data, včetně informací a důvěrných informací zaměstnavatele.

Tato situace zdůrazňuje problematickou praxi "dvojí kvality" u produktů GenAI. Verze pro firmy nabízí robustní ochranu soukromí a minimalizuje shromažďování a ukládání osobních údajů, zatímco verze pro spotřebitele poskytuje horší ochranu a umožňuje shromažďování a ukládání více dat.

Z hlediska ochrany soukromí spotřebitelů je tato dvojí kvalita alarmující. Spotřebitelé jsou ohroženi větším rizikem zneužití dat a narušení soukromí, protože společnosti shromažďují a ukládají konverzace s chatbotem i přesto, že uživatelé zakázali ukládání dat. Data se pak mohou použít interně bez transparentnosti a kontroly ze strany uživatelů.

I přes pokroky v oblasti jazykových modelů a AI přetrvávají vážné obavy ohledně ochrany soukromí uživatelů. Přístup k osobním údajům a jejich dlouhodobé ukládání budí znepokojení, stejně jako možné zneužití dat a narušení soukromí.
Je důležité sledovat vývoj technologií AI a jejich dopady na soukromí jednotlivců. Budoucnost AI by se měla zaměřovat na zodpovědný a etický přístup, který respektuje práva a svobody uživatelů a chrání jejich data před zneužitím.
Kromě výše uvedených obav je důležité zdůraznit, že chatboty jako Gemini jsou stále ve vývoji a jejich schopnosti se neustále zlepšují. To znamená, že se zvyšuje i riziko, že by mohly být zneužity k šíření dezinformací, propagandy nebo k manipulaci s lidmi. Je proto nezbytné, aby uživatelé kriticky vnímali informace sdílené chatboty a aby si ověřovali jejich pravdivost z nezávislých zdrojů.

Dalším důležitým aspektem je transparentnost algoritmů, na kterých jsou chatboty založeny. Uživatelé by měli mít možnost dozvědět se, jak chatboty fungují, jaké data používají a jaká je jejich etika. Bez této transparentnosti je obtížné posoudit rizika a důvěryhodnost chatbotů.

Vzhledem k výše uvedeným rizikům je důležité, aby Google a další společnosti vyvíjející AI technologie zohledňovaly ochranu soukromí a bezpečnost uživatelů jako nejvyšší prioritu. Je nutné zavést robustní bezpečnostní protokoly, transparentní politiky uchovávání dat a dát uživatelům jasnou kontrolu nad jejich daty.

Závěrem lze říci, že chatboty jako Gemini představují slibný nástroj pro komunikaci a spolupráci. Je však důležité si uvědomovat rizika spojená s jejich používáním a chránit své soukromí. Uživatelé by měli být obezřetní ohledně sdílených informací, kriticky vnímat sdělované informace a požadovat transparentnost algoritmů. Google a další společnosti by měly prioritně zohledňovat ochranu soukromí a bezpečnost uživatelů a zavádět zodpovědné a etické přístupy k vývoji a používání AI technologií.