zpět

Globální výhled kybernetické bezpečnosti: Jak se připravit na kybernetické hrozby?

Kybernetická bezpečnost je neustálou výzvou pro všechny subjekty, které využívají digitální technologie. Očekává se, že kybernetické hrozby budou ještě častější a sofistikovanější, a to i v důsledku nových zákonů a předpisů, které budou platit v Evropské unii i v České republice. Jak se tedy můžete připravit na tyto hrozby a zajistit si kybernetickou odolnost?

Jak se vypořádat s kybernetickými hrozbami? Jak postupovat, na koho se obrátit a jak využít dostupné nástroje a služby?

Zvyšte své povědomí o kybernetických hrozbách a jejich dopadech. Kybernetické útoky mohou mít vážné následky pro vaše osobní údaje, finanční prostředky, reputaci nebo provozní schopnost. Měli byste být informováni o nejčastějších typech útoků, jako jsou ransomware, phishing, DDoS nebo malware, a o tom, jak jim předcházet nebo je řešit. Můžete sledovat aktuální zprávy a varování o kybernetických hrozbách na webových stránkách Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NUKIB) nebo Evropské agentury pro kybernetickou bezpečnost (ENISA).

Dodržujte základní pravidla kyberhygieny

Kyberhygiena znamená soubor opatření, která můžete učinit pro zvýšení své ochrany proti kybernetickým útokům. Mezi tyto opatření patří například používání silných a jedinečných hesel pro různé účty a služby, aktualizace softwaru a operačních systémů na vašich zařízeních, zálohování důležitých dat, šifrování citlivých informací nebo používání antivirových programů a firewallů.

Využijte dostupné nástroje a služby pro zlepšení vaší kybernetické bezpečnosti

Existuje řada nástrojů a služeb, které vám mohou pomoci posílit vaši kybernetickou odolnost. Například můžete použít dvoufaktorovou autentizaci pro zabezpečení vašeho přístupu k online službám, kvantové šifrování pro ochranu vaší komunikace před odposlechem nebo monitorovací systémy pro detekci podezřelých aktivit na vaší síti. Můžete také využít certifikace nebo auditu vašich systémů nebo produktů podle mezinárodních standardů nebo evropských předpisů v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Spolupracujte s ostatními subjekty v oblasti kybernetické bezpečnosti

Kybernetická bezpečnost je společnou odpovědností všech zúčastněných stran, včetně státu, podniků, organizací a jednotlivců. Proto je důležité spolupracovat s ostatními subjekty, které se zabývají kybernetickou bezpečností, a vyměňovat si s nimi informace, zkušenosti a osvědčené postupy. Můžete se zapojit do různých iniciativ, sítí nebo platform, které podporují spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti na národní, evropské nebo mezinárodní úrovni.

Buďte připraveni na možné kybernetické incidenty a jejich řešení

I přes vaše preventivní opatření se může stát, že budete obětí kybernetického útoku nebo že se na vaší síti objeví nějaká zranitelnost. V takovém případě je důležité mít připravený plán reakce na kybernetické incidenty, který stanoví, jak postupovat, koho kontaktovat a jak komunikovat s dotčenými stranami. Měli byste také dodržovat své povinnosti ohledně hlášení kybernetických incidentů podle platných zákonů a předpisů, jako je například směrnice o bezpečnosti sítí a informačních systémů (NIS) nebo nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Kybernetická bezpečnost je klíčovou součástí digitální transformace a budoucnosti Evropy. Čelí novým výzvám a příležitostem, které vyžadují společné úsilí a odpovědnost všech zainteresovaných subjektů.

Kybernetické hrozby: Ransomware

Jedním z nejrozšířenějších a nejnebezpečnějších typů kybernetických útoků je Ransomware. Ransomware je škodlivý software, který zašifruje data na počítači nebo síti a požaduje výkupné za jejich obnovení. Pokud oběť nezaplatí výkupné, data jsou ztracena nebo zveřejněna. Ransomware může postihnout jakoukoli organizaci nebo osobu, která má cenná data na svých zařízeních.

Útok na Colonial Pipeline

V květnu 2021 byla obětí ransomwarového útoku společnost Colonial Pipeline, která provozuje největší ropovod v USA. Útočníci zašifrovali data na počítačích společnosti a požadovali 4,4 milionu dolarů za jejich odemčení. Společnost musela zastavit dodávku ropy na východní pobřeží USA, což způsobilo nedostatek paliva, zvýšení cen a paniku mezi spotřebiteli. Společnost nakonec zaplatila výkupné, ale obnovení plného provozu trvalo několik dní.

Jak se bránit proti ransomwaru?

Nejlepší obranou proti ransomwaru je prevence. To znamená dodržovat následující doporučení:

Kybernetická bezpečnost je důležitá pro každého, kdo používá internet a digitální technologie. Kybernetické hrozby jsou reálné a mohou mít vážné důsledky pro data, systémy i lidi. Proto je třeba se na ně připravit a chránit se proti nim. Dodržováním zásad kybernetické bezpečnosti a vzděláváním se o kybernetických hrozbách můžeme snížit riziko útoků a zvýšit naši odolnost v digitálním prostředí.