zpět

GDPR a SaaS: Praktický návod pro správu osobních údajů

10.10.2023

Začněme tím, že si ujasníme, co přesně znamená provozovat SaaS řešení a proč je v oblasti GDPR důležité. SaaS je zkratka pro Software as a Service, což je způsob poskytování softwaru a technologických řešení prostřednictvím internetu, jako služby. S tímto modelem vaše firma nepotřebuje instalovat, udržovat a aktualizovat hardware ani software. Přístup je snadný a jednoduchý: stačí mít připojení k internetu. Software je licencován na základě předplatného a je centralizovaně hostován na serverech poskytovatele služby. Poskytovatel služby spravuje hardware a software a zajišťuje dostupnost a bezpečnost aplikace a vašich dat. SaaS vám umožňuje rychle začít používat aplikaci s minimálními počátečními náklady.

Rozlišení mezi správcem a zpracovatelem osobních údajů

Pod GDPR je klíčovým bodem rozlišení mezi správcem a zpracovatelem osobních údajů. Správce osobních údajů určuje účely a prostředky zpracování, zatímco zpracovatel provádí konkrétní zpracovatelské činnosti na základě pokynů správce. Řešení u SaaS může být situace složitější, protože může existovat více správců a zpracovatelů v závislosti na situaci.

Informační povinnost

Nejvýznamnější povinnosti správce osobních údajů je informovat fyzické osoby o tom, proč jsou jejich osobní údaje zpracovány, jak dlouho jsou uchovávány a jaká práva mají. Tuto informační povinnost musí dodržet i zpracovatelé.

Zpracovatelská smlouva

Pokud provozujete řešení SaaS a využíváte osobní údaje, je klíčovou součástí zpracovatelské smlouvy s každým zákazníkem, který vaše služby využívá. Tato smlouva by měla obsahovat jasné podmínky pro zpracování osobních údajů a postup při jejich zpracování.

Hosting na cloudu a zpracování osobních údajů

Pokud vaše řešení SaaS využívá cloudového hostingu, je důležité zařídit, aby i poskytovatel cloudu dodržoval požadavky GDPR. To zahrnuje uzavření zpracovatelské smlouvy s poskytovatelem cloudu a zajištění bezpečnosti dat v cloudu.

Odsouhlasení podmínek

Je důležité, aby vaši zákazníci byli seznámeni s vašimi podmínkami pro zpracování osobních údajů. To může být součástí registrace na vaší platformě SaaS, ale měli byste se také ujistit, že zákazníci jsou dostatečně informováni o svých právech a povinnostech v rámci GDPR.

Základy pro správnou zpracovatelskou smlouvu

Důležitou součástí zpracovatelské smlouvy je specifikace povinností a práv mezi správcem a zpracovatelem osobních údajů. To zahrnuje popis zpracovatelských činností, rozsah zpracovávaných údajů, mechanismy pro zajištění bezpečnosti dat, a také postupy pro upozornění v případě porušení bezpečnosti dat. Jasná definice těchto aspektů ve smlouvě je klíčová pro dodržení GDPR.

Odpovědnost za průhlednost

Jedním z klíčových prvků GDPR je transparentnost vůči zpracovávaným osobám. To znamená, že byste měli zveřejnit informace o způsobu, jakým způsobem zpracováváte jejich osobní údaje. To lze provést prostřednictvím veřejně dostupných zásad ochrany osobních údajů na vašich webových stránkách. Tato zásada by měla obsahovat informace o účelovém zpracování, dobu uchovávání údajů a kontaktní údaje pro dotazy týkající se osobních údajů.

Aktualizace a vývoj politiky ochrany osobních údajů

GDPR není statickým právním rámcem. Pravidla ochrany osobních údajů se mohou měnit, a proto je nutné pravidelně aktualizovat svou politiku ochrany osobních údajů a zpracovatelské smlouvy v souladu s aktuálními právními požadavky. Udržování kroku s těmito změnami vám pomůže udržet vaše řešení SaaS v souladu s GDPR.

Odborná podpora a konzultace

GDPR je komplexní právní rámec, který může být obtížný pro laiky i odborníky. Proto neváhejte vyhledat odbornou pomoc a konzultace, pokud máte jakékoli otázky týkající se GDPR a vašeho řešení SaaS. Odborník v oblasti ochrany osobních údajů vám může poskytnout cenné rady a pomoci vám zajistit, že vaše práce bude v souladu s tímto důležitým právním rámcem.

GDPR a SaaS řešení mohou na první pohled působit složitě, ale s tímto praktickým návodem byste měli být lépe připraveni na správu osobních údajů ve vašem provozování SaaS služeb. Klíčové je dodržování informační povinnosti, uzavření zpracovatelských smluv a zajištění bezpečnosti dat, zejména pokud využíváte cloudový hosting.