zpět

Flexikurita: Dvouhlavý drak na trhu práce?

Flexikurita – termín, který možná zní jako něco z fantasy románu, ale ve skutečnosti je to koncepce, která může znamenat revoluci na trhu práce. Pro malé a střední podniky (MSP) v České republice by mohlo být užitečné pochopit, co flexikurita znamená a jak se s ní vypořádat, aby z ní těžily a zároveň chránily své zaměstnance.

Co je to flexikurita?

Zjednodušeně řečeno, flexikurita je strategie navržená tak, aby spojovala flexibilitu na trhu práce s jistotou pro zaměstnance. V praxi to znamená, že firmy by měly mít možnost snazšího propouštění, ale za cenu poskytování větší podpory propuštěným zaměstnancům, například prostřednictvím rekvalifikace, štědřejšího odstupného nebo jiných benefitů.

Jak mohou MSP využít principy flexikurity ve svůj prospěch, aniž by se dostaly do konfliktu se zájmy svých zaměstnanců? Zde je několik kroků a tipů:

Investice do zaměstnanců

I když může být lákavé vidět flexikuritu jako cestu k snazšímu propouštění, klíčem k úspěchu je investovat do vašich zaměstnanců. Poskytněte jim školení a rozvojové programy, které zvýší jejich zaměstnatelnost - ať už u vás, nebo jinde. To zvyšuje jejich hodnotu pro váš podnik a vytváří pozitivní pracovní prostředí.

Transparentnost a komunikace

Buďte otevření a upřímní. Zaměstnanci by měli vědět, kde stojí, a měli by mít jasno o tom, jaké jsou možnosti jejich kariérního růstu či co se stane v případě ekonomických potíží. Transparentnost pomůže budovat důvěru a loajalitu.

Flexibilní pracovní modely

Zkoumejte možnosti flexibilních pracovních modelů, jako je práce na částečný úvazek, práce z domova nebo sdílení pracovních míst. Tyto modely mohou zaměstnancům poskytnout větší jistotu a zároveň udržet operativní flexibilitu vašeho podnikání.

Síťování a partnerství

Spojujte se s jinými firmami, vzdělávacími institucemi a vládními programy, které mohou nabízet podporu a školení pro vaše zaměstnance. Tímto způsobem můžete vytvořit síť zdrojů, které pomohou vašim zaměstnancům při přechodu, ať už v rámci vaší firmy nebo mimo ni.

Aktivní přístup k plánování

Nenechte se zaskočit změnami. Aktivně plánujte jak pro různé ekonomické scénáře, tak pro individuální rozvojové plány vašich zaměstnanců. Tím minimalizujete potenciální negativní dopady a udržíte stabilitu jak pro svůj podnik, tak pro své pracovníky.

Vytvoření silné firemní kultury

Jedním z klíčů k úspěchu je vytvoření silné a pozitivní firemní kultury, která podporuje vzájemnou důvěru a spolupráci. To může zahrnovat vytváření týmových aktivit, poskytování prostoru pro sdílení nápadů a návrhů, a podporu osobního i profesního rozvoje zaměstnanců.

Průběžné hodnocení a zpětná vazba

Stanovte systém průběžného hodnocení a zpětné vazby, který umožní zaměstnancům i manažerům sdílet informace o výkonu, příležitostech pro zlepšení a očekáváních. To pomůže zajistit, že všechny strany jsou informovány a mohou společně pracovat na dosažení firemních cílů.

Flexikurita může být pro MSP dvousečná zbraň. Na jednu stranu nabízí větší flexibilitu v řízení pracovní síly, na druhou stranu vyžaduje pečlivé zvážení dopadů na zaměstnance a investice do jejich budoucího růstu a jistoty. Přístupem založeným na vzájemné podpoře a rozvoji mohou malé a střední podniky využít flexikuritu ke svému prospěchu, aniž by obětovaly dobré pracovní podmínky nebo sociální odpovědnost.

Konkrétní případ ze země, kde flexikurita dosáhla značného úspěchu, je Dánsko. Tato země je často uváděna jako příklad, kde flexikurita nejenže funguje, ale přináší i významné výhody jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Co je ale opravdu pozoruhodné, je systém "zlatého trojúhelníku" Dánska, který spočívá ve spolupráci mezi vládou, odbory a zaměstnavateli.

Dánský model je založen na třech pilířích:

Co však dělá dánský model opravdu unikátním, je, jak Dánsko řeší otázku rekvalifikace. Místo toho, aby byla rekvalifikace jen "záložním plánem" pro ty, kdo přišli o práci, je v Dánsku brána jako běžná součást profesního života. Dánský systém podporuje "celoživotní učení", kde zaměstnanci i zaměstnavatelé jsou motivováni k neustálému vzdělávání a adaptaci na nové dovednosti. Tento přístup přispěje k vytvoření flexibilnější, odolnější pracovní síly připravené čelit výzvám budoucnosti.

Dánsko tak ukazuje, že flexikurita nemusí být jen o umožnění snazšího propouštění, ale o vytvoření systému, který podporuje dynamiku a inovaci na trhu práce při současném zajištění bezpečnostní sítě pro ty, kteří se ocitnou mezi pracemi. Je to přístup, který zahrnuje nejen ochranu v nezaměstnanosti, ale především investici do budoucnosti pracovní síly.