zpět

Etická Linka: Ochrana oznamovatelů a jak ji využít

25.10.2023

V poslední době se v oblasti compliance a etiky dějí důležité změny, které přináší novou ochranu oznamovatelům. Zavádí se tzv. "etická linka," což je klíčový nástroj pro ochranu oznamovatelů, kteří odhalují neetické nebo protiprávní jednání v organizaci. Co tato etická linka znamená, koho se jí týká, a proč je pro organizace tak důležitá?

Co je Etická linka?

Etická linka, někdy označována jako "whistleblowing hotline," je důležitým nástrojem pro oznamovatele, kteří chtějí nahlásit neetické nebo protiprávní jednání v organizaci. Jedná se o bezpečný a důvěrný kanál, který umožňuje oznamovatelům předat své informace bez obav z represí nebo odvetných opatření.

Proč je Etická linka důležitá?

Koho se Etická linka týká?

Etická linka je důležitým nástrojem pro organizace všech velikostí. V České republice budou muset vnitřní oznamovací systém zřídit všechny firmy a organizace s 50 a více zaměstnanci. Mějte na paměti, že nová povinnost se neomezuje pouze na státní organizace nebo velké nadnárodní koncerny. I menší firmy a organizace budou muset dodržovat tuto legislativu.

Důležité vlastnosti Etické linky

Jak podat oznámení?

Podání oznámení prostřednictvím etické linky by mělo být snadné a bezpečné. Postup může variabilně záviset na tom, jakou etickou linku vaše organizace používá, ale obecně platí několik kroků:

Jak je zajištěna ochrana mojí totožnosti?

Ochrana totožnosti oznamovatele je klíčovým prvkem etických linek. Organizace by měla zajistit několik opatření:

Jak zjistím, že bylo oznámení řádně prošetřeno?

Pro oznamovatele je důležité vědět, že jejich oznámení bylo řádně prošetřeno. Organizace by měla mít jasný postup pro řešení oznámení a informovat oznamovatele o průběhu a výsledcích šetření.

Zde jsou klíčové body:

Etická linka by měla sloužit k zajištění transparentnosti a důvěry v organizaci. Pokud máte podezření na neetické nebo protiprávní jednání, využijte tuto možnost a vězte, že máte právo na ochranu a informace o průběhu šetření.
Etická linka je nezbytným prvkem v boji proti neetickému chování a porušení compliance. Může významně přispět ke zlepšení interních procesů a postupů a posílit důvěru v organizaci. Nejlepší způsob, jak využít tuto novou legislativu, je považovat ji za příležitost k budování lepšího a etičtějšího pracovního prostředí.

Etická linka je více než jen legislativní povinnost – je to nástroj, který může organizaci posunout kupředu v oblasti compliance a etiky. Její zavedení by mělo být bráno vážně a věnována mu patřičná pozornost. V konečném důsledku pomáhá etická linka chránit organizaci, zaměstnance a stakeholdery a podporuje integritu a transparentnost ve firmách.

Etická linka přináší nový standard ochrany oznamovatelů a zároveň je významným nástrojem pro organizace, které chtějí aktivně prosazovat etiku a compliance. Její správné nasazení může přinést mnoho výhod, včetně prevence neetického chování, zlepšení interních procesů a posílení firemní kultury. Vezměte tuto legislativu vážně a ujistěte se, že vaše organizace má etickou linku, která je dostupná, důvěrná a efektivní.


Odkaz na zákon č. 362/2021 Sb.