zpět

Elektromobily: Jak ušetřit na daních a chránit životní prostředí

7.12.2023

Elektromobily jsou stále populárnější, a to nejen díky jejich ekologickému dopadu, ale také díky nové daňové výhodě, která se týká jak zaměstnanců, tak podnikatelů. Od poloviny roku 2022 se totiž snížila daň z příjmu fyzických osob (DPFO) pro ty, kteří používají elektromobil pro soukromé účely. Zároveň se zvýšila podpora pro ty, kteří chtějí pořídit elektromobil pro podnikatelské účely. Jak funguje tato výhoda a jak ji můžete využít?

Snížení daně z příjmu pro zaměstnance

Pokud máte k dispozici bezemisní služební vozidlo, které je používáno i pro soukromé účely, můžete se těšit z nižšího daňového základu. S účinnosti od 1.7. 2022 se na daňovém základu připočítává pouze 0,5 % vstupní ceny elektromobilu, což je polovina oproti předchozí sazbě 1 %. To znamená, že pokud máte elektromobil s vstupní cenou 1 milion korun, zaplatíte daň z příjmu pouze z 5 000 korun, místo z 10 000 korun, jako tomu bylo dříve. Tím se vám sníží daňová povinnost a zvýší se vám čistý příjem.

Výhody pro zaměstnavatele

Zaměstnavatelé poskytující elektromobily jako zaměstnanecký benefit nejenže přispívají k ochraně životního prostředí, ale také získávají finanční výhody. Náklady na pořízení a provoz elektromobilu jsou daňově uznatelné, což umožňuje zaměstnavatelům odečíst tyto náklady od svého daňového základu.

Podpora pro podnikatele

Pokud jste podnikatel a chcete pořídit elektromobil pro svou činnost, můžete požádat o dotaci z Národního plánu obnovy, který byl schválen vládou v lednu 2022. Tento plán podporuje rozvoj elektromobility a nabízí dotace na pořízení a provoz bezemisních vozidel. Výše dotace závisí na typu vozidla, počtu kilometrů a dalších kritériích. Kromě toho můžete také uplatnit daňové odpisy a odečíst náklady na pořízení a provoz elektromobilu od svého daňového základu. Tím se vám sníží daňová povinnost a zvýší se vám zisk.

Detailní pohled na nové nařízení

Tato nová daňová výhoda pro elektromobily přináší významné změny v daňovém zatížení, ale je důležité porozumět podrobnostem. Od 1. července 2022 se snížila sazba daně z přidané hodnoty u bezemisních vozidel na 0,25 % pořizovací ceny, což představuje výraznou úsporu v porovnání s předchozími 1,5 %.

Tato změna je důležitá pro zaměstnance i zaměstnavatele. Zaměstnanci mohou těžit z výrazně nižších daňových základů, což může vést ke snížení daňové povinnosti. Naopak, zaměstnavatelé, kteří nabízejí elektromobily jako benefity, mají možnost využít daňové uznatelnosti nákladů spojených s těmito vozidly.

Příklady a výpočty

Podívejme se na konkrétní příklady, abychom lépe porozuměli této výhodě. Před 1. červencem 2022 by zaměstnanci museli zaplatit DPH ve výši 1,5 % pořizovací ceny vozidla. Od 1. července 2022 se tato sazba snížila na pouhých 0,25 %.

Například, při elektromobilu s pořizovací cenou 1 milion korun by zaměstnanec před změnou platil DPH ve výši 150 000 korun. S novou sazbou by musel zaplatit pouze 25 000 korun. To představuje úsporu 125 000 korun.

Kdo může výhodu využít?

Výhodu mohou využít všichni zaměstnanci, kteří mají k dispozici bezemisní služební vozidlo, které je používáno i pro soukromé účely. Mezi bezemisní vozidla patří elektromobily, plug-in hybridy a vozidla na vodíkový pohon. Vozidlo musí být používáno k soukromým účelům alespoň po dobu 12 měsíců.

Jak na to?

Aby zaměstnanci mohli výhodu využít, musí jejich zaměstnavatel splnit několik podmínek. Za prvé, vozidlo musí být evidováno v evidenci majetku. Za druhé, musí být doloženo, že vozidlo je používáno k soukromým účelům alespoň po dobu 12 měsíců.

Pokud zaměstnavatel splní tyto podmínky, může zaměstnancům poskytnout slevu na DPH ve výši 0,25 % pořizovací ceny vozidla.
Nová daňová výhoda pro bezemisní služební vozidla je významným krokem ke zvýšení atraktivity elektromobilů jako zaměstnaneckého benefitu. Tato změna nejenže přináší úspory, ale také přispívá k ekologičtějšímu přístupu v rámci zaměstnaneckých benefitů. Stává se to nejen otázkou daňových výhod, ale také investicí do udržitelnější budoucnosti.