zpět

Elektromobilita v Česku a na Slovensku: Frustrující realita pomalého pokroku a těžkopádné byrokracie

20.3.2024

Elektromobily se sice pomalu stávají součástí silniční dopravy v České republice i na Slovensku, ale jejich cesta k udržitelnější dopravě je spíše trnitou cestou plnou překážek a frustrace. V porovnání s EU zaostáváme a i přes rostoucí zájem o ekologicky šetrnější dopravu je situace spíše neutěšená a plná byrokratických těžkostí.

Česká republika: V roce 2023 tvořily elektromobily pouhých 3 % z nově registrovaných vozidel, což je v porovnání s 14 % průměrem EU žalostně málo. Většina z nich je navíc pořízena firmami, a to spíše z donucení legislativou než z reálného zájmu. Běžní lidé se elektromobilům vyhýbají kvůli vysoké ceně a nízké dostupnosti dotací.

Situace se sice mírně mění, MPO vyhlásilo program pro podporu elektromobility pro firmy s dotacemi 200-300 tisíc Kč, ale i ty jsou obklopeny spletitou administrativou a pro běžné lidi jsou stále nedostupné. Dotace na dobíjecí stanice (do 60 tis. Kč) jsou sice fajn, ale v porovnání s cenou elektromobilu a složitostí instalace je to spíše kapka v moři. Vláda sice plánuje "právo na nabíjecí bod" v bytových domech, ale s ohledem na byrokratické překážky a nejasné financování je to spíše slib do budoucna než reálná pomoc.

Slovensko: Na Slovensku je situace o něco málo lepší, v roce 2023 byl podíl elektromobilů cca 4 %. I zde je ale cesta k elektromobilitě trnitá a plná byrokratických překážek. Akční plán schválený vládou sice slibuje dotace pro fyzické osoby, ale jejich výše je spíše symbolická a "právo na nabíjecí bod" je v plenkách. Daňové a účetní změny existují, ale jejich dopad je nejasný a administrativní náročnost jejich využití je vysoká.

Co to znamená pro malé a střední firmy (MSP)?

Elektromobilita se sice tváří jako cesta k čistší budoucnosti, ale v současnosti je spíše těžkopádným a neefektivním nástrojem s nejistým dopadem. Zaostávání za EU je značné a i přes některé snahy vlád obou zemí je cesta k udržitelnější dopravě plná překážek a frustrace.

Malé a střední firmy v tomto procesu hrají spíše okrajovou roli. Vysoké náklady, nízká dostupnost dotací, složitá administrativa a legislativa je odrazuje od investic do elektromobility.

Elektromobilita v Česku a na Slovensku je v současnosti spíše slib do budoucna než reálná cesta k udržitelnější dopravě. Mnoho překážek, nejasností a byrokratické zátěže brání jejímu rozvoji a skutečný dopad na životní prostředí je zatím mizivý.

Zajímavosti:

Elektromobilita v Česku a na Slovensku je v současnosti spíše politickým gestem a marketingovým sloganem než reálnou cestou k udržitelnější dopravě. Vysoké ceny, nízká dostupnost dotací, těžkopádná byrokracie a nejasné legislativní prostředí brání jejímu rozvoji a odrazují běžné lidi i firmy od investic do elektromobilů. Skutečný dopad elektromobility na životní prostředí je zatím mizivý a s ohledem na všechny výše uvedené překážky je cesta k udržitelnější dopravě stále v nedohlednu.