zpět

Dopady konsolidačního balíčku 2024 na zaměstnance, zaměstnavatele a podnikatele

4.12.2023

Konsolidační balíček přijatý v listopadu 2023 přináší rozsáhlé změny v oblasti daní a pojistného, ovlivňující různé skupiny lidí včetně zaměstnanců, zaměstnavatelů i samostatných podnikatelů. Nová pravidla omezení osvobození od odvodů pojistného i zavedení souhrnného zastropování daňových benefitů jsou klíčovými změnami, které vyžadují pečlivou pozornost a adaptaci.

Nové limity pro odvody pojistného pro zaměstnance

Změny v omezení osvobození od odvodů pojistného se dotýkají zejména zaměstnanců, kteří pracují na základě DPP. Nově zavedené limity pro odvody, stanovené na 25 % průměrné mzdy u jednoho zaměstnavatele a 40 % průměrné mzdy u více zaměstnavatelů, znamenají, že při jejich překročení vzniká povinnost platit odvody na sociální a zdravotní pojištění. Tato změna bude mít významný dopad zejména pro ty s vyššími příjmy, kteří budou nést plné odvody.

Souhrnné zastropování daňových benefitů

Další klíčovou změnou je zavedení souhrnného zastropování u vymezených daňových benefitů. To znamená, že celková hodnota daňových benefitů bude omezena na polovinu průměrné mzdy. Tento koncept má za cíl omezit možnost daňových úniků a posílit daňové příjmy státu.

Další změny v konsolidačním balíčku

Kromě těchto klíčových změn se konsolidační balíček dotýká i dalších oblastí:

Zavedením nových limitů pro odvody a omezením daňových benefitů se mění pravidla pro zaměstnance, zaměstnavatele i samostatné podnikatele. Tato nová opatření budou vyžadovat nejen adaptaci, ale i pečlivou strategii pro udržení finanční stability a plnění nových povinností.

Pro zaměstnance pracující na základě DPP je klíčové sledovat své příjmy a zohlednit nové limity pro odvody pojistného. Ti s vyššími příjmy se musejí připravit na možnost plného placení odvodů a očekávané změny ve svých finančních tocích. Je nutné pečlivě zvažovat možnosti optimalizace příjmů a výdajů, aby se předešlo nežádoucím finančním dopadům.

Pro zaměstnance, kteří pracují na základě DPP, budou mít nové limity pro odvody pojistného následující důsledky:

Příklad zaměstnance, který překročil limity

Tomáš pracuje na základě DPP pro dvě společnosti. V první společnosti vydělává měsíčně 20 000 Kč, ve druhé společnosti 15 000 Kč. Celkově tedy vydělává 35 000 Kč měsíčně.

Díky novým limitům pro odvody pojistného, které se vztahují i na zaměstnance pracující na základě DPP, musí Tomáš od ledna 2024 platit odvody na sociální a zdravotní pojištění.

V první společnosti, kde vydělává 20 000 Kč měsíčně, se jeho odvody budou rovnat 5 000 Kč. Ve druhé společnosti, kde vydělává 15 000 Kč měsíčně, se jeho odvody budou rovnat 3 750 Kč.

Celkem tedy bude Tomáš měsíčně platit odvody ve výši 8 750 Kč. To znamená, že jeho hrubý měsíční příjem se sníží z 35 000 Kč na 26 250 Kč.
Zaměstnanci, kteří pracují na základě DPP, mohou udělat následující, aby se připravili na nové limity pro odvody pojistného:

Pro zaměstnavatele znamená nová legislativa zvýšenou administrativní náročnost. Důležité je zrevidovat a aktualizovat pracovněprávní dokumentaci, jako jsou smlouvy o DPP, a sledovat dodržování nových pravidel. Kromě toho je nutné vytvořit mechanismy pro sledování příjmů zaměstnanců a dodržování nových limitů pro odvody.

Pro osoby samostatně výdělečně činné a podnikatele je důležité pečlivě analyzovat, jak nové změny ovlivní jejich daňovou situaci. Je nutné sledovat příjmy z daňových benefitů a připravit se na možné daně, pokud jejich hodnota překročí nově stanovené limity. Zvýšená pozornost k daňovým záležitostem a strategické plánování mohou pomoci minimalizovat finanční rizika.

Podle odhadů České správy sociálního zabezpečení budou nové limity pro odvody pojistného mít následující dopady:

Konsolidační balíček 2024 přináší rozsáhlé změny v oblasti daní a pojistného, které vyžadují pečlivou přípravu a strategické plánování. Zaměstnanci, zaměstnavatelé i samostatní podnikatelé se musí aktivně připravit a adaptovat na nové podmínky, aby minimalizovali finanční rizika a zajistili dodržování nových právních předpisů. Je klíčové sledovat svoje finanční toky, zrevidovat pracovněprávní dokumentaci a analyzovat daňové dopady, aby se úspěšně přizpůsobili nové daňové realitě od ledna 2024.