zpět

Diskriminace a šikana na pracovišti: Ohrožení bezpečí a produktivity

Každý den se vracíte z práce vyčerpaní, frustrovaní a bez motivace. Vaše pracovní prostředí je protkáno diskriminací a šikanou, která ničí vaši psychiku i profesní růst. Bohužel, tato realita se týká třetiny zaměstnanců v České republice.

Diskriminace a šikana představují alarmující fenomén, ohrožující pohodu, zdraví, produktivitu i prosperitu firem. Náklady na šikanu a mobbing v Evropě se pohybují okolo 45 miliard eur ročně.

I přes zavedení Zákona o ochraně oznamovatelů v roce 2023 se zdá, že jeho dopad na praxi je zatím spíše nízký. Oznamování případů nekalého chování je stále poměrně vzácné, a to z několika důvodů:

Nevědomá diskriminace

Průzkum společnosti Up Česká republika poukazuje na alarmující fakt, že se zaměstnavatelé často dopouštějí diskriminace nevědomky. Rozpoznání a řešení těchto případů je klíčové pro budování inkluzivního a bezpečného pracovního prostředí. Legislativa ukládá firmám povinnost zavést systém oznamování, jehož efektivita závisí na:

Odpovědnost zaměstnavatelů

Generální ředitel Up Česká republika, Stéphane Nicoletti, zdůrazňuje klíčovou roli zaměstnavatelů v prevenci a řešení diskriminace a šikany na pracovišti:

Diskriminace na mušce

Zaměstnavatelé by se měli zaměřit především na prevenci genderové a věkové diskriminace:

Prevence a trendy

Průběžné měření spokojenosti zaměstnanců se stává klíčovým trendem v oblasti lidských zdrojů. Firmy by měly:

Dopady diskriminace a šikany

Diskriminace a šikana na pracovišti nemají jen etický rozměr, ale i značné ekonomické dopady. Studie Mezinárodní organizace práce uvádí, že náklady na šikanu a mobbing na pracovišti se v Evropě pohybují okolo 45 miliard eur ročně. Tyto náklady zahrnují:

Příklady z praxe

Doporučení

Firmy by měly aktivně předcházet diskriminaci a šikaně na pracovišti a zavést efektivní systém pro jejich řešení. To zahrnuje:

Diskriminace a šikana na pracovišti představují vážný problém, který ohrožuje nejenom pohodu a zdraví zaměstnanců, ale i produktivitu a prosperitu firem. Firmy by měly aktivně předcházet těmto jevům a zavést efektivní systém pro jejich řešení. Investice do inkluzivního a bezpečného pracovního prostředí se firmám mnohonásobně vrátí v podobě spokojených a produktivních zaměstnanců.