zpět

Digitální revoluce: Nová pravidla pro online podnikání v éře Nařízení o digitálních službách (DSA)

22.1.2024

Digitální revoluce a nová pravidla pro online podnikání v éře Nařízení o digitálních službách (DSA) přinášejí podnikatelům v digitálním světě od 17. února 2024 řadu nových povinností. Tato regulace se zaměřuje na online platformy, hostingové služby a zprostředkovatelské služby, s dodatečnými povinnostmi pro velké platformy. Pro mikro a malé podniky jsou stanoveny výjimky z některých pravidel.

Obchodní podmínky a transparentnost
Všechny provozovatele digitálních služeb čeká povinnost aktualizovat své obchodní podmínky s cílem posílit transparentnost a zlepšit komunikaci s uživateli. Klíčové aspekty zahrnují:

Kontaktní místo pro efektivní komunikaci

Pro efektivní komunikaci s uživateli a kontrolními orgány je nezbytné vytvořit jednotné kontaktní místo. To zahrnuje nejen existující e-mailovou adresu gdpr@citfin.cz, ale i další adresy jako dsa@citfin.cz, aby byly informace veřejně dostupné a umožňovaly bezproblémovou komunikaci.

Zprávy o transparentnosti pro velké platformy

Pro velké platformy platí povinnost každoročního zveřejňování výroční zprávy o moderování obsahu. Obsah této zprávy závisí na kategorii poskytovatele služeb, ale obvykle zahrnuje informace o příkazech od veřejných orgánů, moderování obsahu, používání automatizovaných nástrojů a stížnostech od uživatelů.

Zveřejňování informací o aktivních uživatelích

Rovněž je třeba jednou ročně zveřejnit informace o počtu aktivních uživatelů služby, s výjimkou mikro a malých podniků.

Povinnosti hostingových služeb

Poskytovatelé hostingových služeb musí splnit povinnosti kategorie zprostředkovatelských služeb, s výjimkami pro mikro a malé podniky.
Kroky nezbytné pro provoz online platformy nebo tržiště

Provozovatelé online platforem a tržišť, kteří nejsou mikro nebo malým podnikem, musí splnit veškeré povinnosti zprostředkovatelských služeb a hostingových služeb.

Dodatečné povinnosti pro provozovatele marketplace

Provozování online tržiště vyžaduje dodatečné závazky, včetně principu "Poznej svého zákazníka," náhodných kontrol nabízených produktů a služeb a oznámení o nelegálním obsahu.

Nová pravidla pro podnikatele představují výzvu, ale i příležitost. Sledování aktuálních informací, aktivní adaptace a inovativní přístup k novým povinnostem mohou posílit pozici firem na trhu a získat důvěru uživatelů.