zpět

Digitální občanský průkaz: Nová éra identifikace

18.1.2024

Významný krok směrem k digitalizaci identifikace byl učiněn s nedávným schválením senátem a podpisem prezidentem republiky novely zákona č. 12/2020 o právu na digitální služby a o změně některých zákonů. Tato změna, s účinností od druhé poloviny ledna 2024, otevírá cestu k elektronickým občanským průkazům prostřednictvím mobilní aplikace eDoklady.

Jak to bude fungovat?

Digitální občanský průkaz bude k dispozici jako mobilní aplikace, která bude obsahovat QR kód namísto tradičního fyzického průkazu. Při prokazování totožnosti bude občan předkládat tento kód, zatímco ověřovatel údajů bude využívat čtecí aplikaci a komunikovat přes Bluetooth. Přihlášení do aplikace proběhne pomocí biometrie s možností nastavení PINu pro případ selhání biometrického ověření. Aplikaci bude možné odpojit prostřednictvím Portálu občana v případě ztráty nebo odcizení telefonu, a všechna data budou šifrována. Importantly, použití digitální verze bude dobrovolné, a občan si může stále vybrat tradiční fyzický průkaz.

Kdo bude povinen akceptovat digitální průkaz?

S účinností zákona budou povinni akceptovat digitální průkaz ústřední správní úřady, a to od 1.7.2024. Postupně se tato povinnost rozšíří na ostatní státní orgány, kraje, obce, policii, soudy, finanční úřady, úřady práce, ČSSZ, živnostenské, katastrální a matriční úřady od 1.7.2024, a nakonec i na ostatní osoby, kterým právní předpis ukládá ověřit totožnost, od 1.1.2025.

Jak se digitální verze liší od fyzického průkazu?

Digitální průkaz bude mít totožné právní účinky jako tradiční průkaz, s tím rozdílem, že bude prezentován prostřednictvím mobilní aplikace. Změna přináší možnost odmítnutí poskytnutí určitých údajů, což poskytuje občanům větší kontrolu nad svými osobními informacemi.

Cestování v rámci EU a digitální občanský průkaz

Ačkoliv digitální občanský průkaz zjednodušuje prokazování totožnosti na území České republiky, pro cestování po EU stále bude nutné mít fyzický průkaz nebo pas. Nicméně, aplikace eDoklady se zdá být průkopníkem pro evropskou peněženku digitální identity eWallet. Tato peněženka, plánovaná po novelizaci nařízení eIDAS, by měla obsahovat různé doklady, včetně řidičského průkazu, diplomů a rodného listu, které by měly být uznávány v ostatních členských státech EU.

Bezpečnost a ochrana soukromí

S nástupem digitálního občanského průkazu vzniká legitimní otázka týkající se bezpečnosti a ochrany soukromí občanů. Tvůrci novely zdůrazňují, že veškerá data přenášená prostřednictvím aplikace eDoklady budou šifrována, což má zajistit maximální úroveň ochrany osobních informací. Důraz je kladen i na dobrovolnost využívání digitální verze, což dává občanům kontrolu nad jejich údaji.

Vliv na každodenní život

Digitální občanský průkaz, ačkoli zatím s omezenou funkcionalitou mimo území České republiky, může v budoucnu měnit způsob, jakým interagujeme se společností. Snadnější, rychlejší a bezkontaktní ověřování totožnosti v rámci národa může otevřít cestu k dalším inovacím v oblasti digitálních služeb a komunikace. Zároveň bude zajímavé sledovat reakci veřejnosti a přijetí tohoto nového systému v praxi, což bude klíčovým faktorem pro jeho budoucí rozvoj a úspěch.

S příchodem digitálního občanského průkazu se otevírají nové možnosti, ale zároveň s sebou nesou i výzvy. Jednou z předností je rychlejší a pohodlnější proces ověřování totožnosti, který může usnadnit mnoho každodenních situací. Na druhou stranu však může vzniknout obava z bezpečnosti dat a možných zneužití, a to i přes zdůraznění tvůrců ohledně šifrování a dobrovolnosti používání.

S postupným zaváděním digitálního občanského průkazu je také důležité zvážit, jakým způsobem ovlivní tradiční identifikační metody a dokumenty. Změna bude vyžadovat adaptaci ze strany veřejnosti, institucí a podniků. Jaký bude dlouhodobý vývoj v tomto ohledu a jaký bude přínos či výzva pro aktuální systémy, to jsou otázky, které budou mít zásadní dopad na celkovou akceptaci nového systému.

Rok 2024 přináší revoluční změny v oblasti identifikace. Digitalizace občanských průkazů prostřednictvím mobilní aplikace přináší efektivnější a bezpečnější způsob prokazování totožnosti. Zatímco digitální verze nezbytně nemění pravidla pro cestování v rámci EU, naznačuje budoucí vývoj směrem k komplexnějším digitálním identitám. Tento krok by mohl být klíčovým přelomem v oblasti osobních dokumentů.