zpět

Daňová ztráta: Jak ji využít ve svůj prospěch a vyhnout se zbytečným komplikacím?

21.3.2024

Zažili jste rok, kdy vaše podnikání spíše generovalo ztrátu než zisk? Není to konec světa! Daňová ztráta vám otevírá dveře k zajímavým možnostem, jak optimalizovat vaše daňové zatížení v následujících letech. Ale pozor na chytáky! Jak s daňovou ztrátou pracovat, abyste z ní vytěžili maximum a minimalizovali rizika?

Jedná se o situaci, kdy daňově uznatelné výdaje převyšují daňové příjmy. Může k ní dojít z různých důvodů, například v důsledku investic do rozvoje firmy, poklesu poptávky, nebo neočekávaných událostí, jako byla pandemie COVID-19.

Ztrátu lze uplatnit v následujících 5 letech po roce, kdy vznikla. To znamená, že pokud jste v roce 2023 vykázali daňovou ztrátu, můžete ji použít ke snížení daňového základu v letech 2024 až 2028. Od roku 2020 je nově možné ztrátu uplatnit i zpětně za 2 předcházející roky, maximálně do výše 30 mil. Kč. To představuje novou a zajímavou možnost, jak optimalizovat daňové zatížení.

Daňová ztráta z podnikání a nájmu se používá k redukci daně z ostatních zdanitelných příjmů (např. z kapitálového majetku). Nelze ji však použít k redukci daně ze závislé činnosti (zaměstnání). To je důležité rozlišovat, protože daňová ztráta z jedné oblasti nesnižuje daň z jiné oblasti.

Daňová ztráta prodlužuje prekluzivní lhůtu pro daňovou kontrolu o 5 let. To znamená, že pokud jste v roce 2023 vykázali daňovou ztrátu, může vás správce daně kontrolovat až do roku 2028. Pokud se ztráty chcete zbavit a zkrátit prekluzi, je nutné se jí "vzdát". To se provádí oznámením správci daně do konce lhůty pro podání daňového přiznání za rok, kdy ztráta vznikla.

Analyzujte situaci, zhodnoťte výši ztráty, vaše plánované příjmy v následujících letech a možnosti uplatnění ztráty. Rozhodněte se, zda je pro vás výhodnější uplatnit ztrátu zpětně, v budoucích letech, nebo se jí rovnou vzdát a zkrátit tak prekluzivní lhůtu, která je u daňové ztráty prodloužena na 8 let. V případě zpětného uplatnění nezapomeňte na dodatečné daňové přiznání. V případě uplatnění v budoucnosti veďte evidenci o zbývající ztrátě. Pokud nechcete ztrátu uplatnit a zkrátit prekluzi, informujte o tom správce daně. Daňová ztráta je mocný nástroj, který vám umožňuje optimalizovat daňové zatížení. Pro dosažení maximálního efektu je důležité zvolit vhodnou strategii a správně ji implementovat. V případě složitějších situací se neváhejte obrátit na daňového poradce, který vám pomůže s výběrem optimálního řešení.

Připravte se na kontrolu, i když se ztráty zbavíte, správce daně může kontrolovat období, kdy vznikla. Mějte proto v pořádku veškerou dokumentaci. Zvažte odbornou pomoc, daňová problematika je složitá.

Povinnosti a sankce

Vedení evidence o daňové ztrátě: Podnikatelé, kteří uplatňují daňovou ztrátu, jsou povinni vést evidenci o zbývající ztrátě. V případě nesplnění této povinnosti hrozí pokuta.

Opatření k daňové ztrátě: Daňová ztráta se může uplatnit pouze v souladu s platnými zákony a předpisy. V případě neoprávněného uplatnění daňové ztráty hrozí doměření daně a sankce.

Kontroly ze strany správce daně: Správce daně se zaměřuje na firmy s vysokou daňovou ztrátou a provádí kontroly, zda firma správně uplatňuje daňovou ztrátu.

Zajímavosti:

V roce 2020 pandemie COVID-19 vedla k dramatickému nárůstu daňových ztrát v mnoha oblastech ekonomiky. Vláda ČR zavedla možnost zpětného uplatnění ztráty jako nástroj pro podporu firem postižených pandemií.

Daňová ztráta není konec světa, ale mocný nástroj ve vašich rukou. Díky promyšlené strategii a správnému postupu může vést k optimalizaci daňového zatížení a posílení vašeho ekonomického zdraví.
•    Příklady firem, které se s daňovou ztrátou setkávají:
•    Fitcentrum: Investice do nových strojů a vybavení.
•    Divadlo: Pokles poptávky o vstupenky v důsledku pandemie.
•    Obchodní firma: Neočekávaný výpadek dodávek zboží.