zpět

Cookies a GDPR: co musíte vědět jako provozovatel webu?

4.10.2023

Cookies jsou běžnou součástí internetového prohlížení a dnešní architektury moderních internetových stránek. Protože se kolem nich stále vyskytují cookies a právní regulace stále pokračují, zejména v souvislosti se zpracováním osobních údajů, je důležité být informován o aktuálních požadavcích.

Významnou změnou v této oblasti byl zákon č. 374/2021 Sb. o elektronických komunikacích a o některých změněných zákonech (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“), který stanoví, že cookies mohou být používány pouze se souhlasem návštěvníka (tzv. princip opt-in), s několika souvisejícími výjimkami.

Co jsou cookies a proč jsou důležité pro provozovatele

Cookies jsou krátké textové soubory ukládané na zařízení uživatele během návštěvy webových stránek. Tyto soubory obsahují informace o uživatelích a jejich interakci s webovými stránkami, včetně preferencí, přihlašovacích údajů a záznamů o aktivitách.

Soubory cookies mohou být užitečné jak pro uživatele, tak pro provozovatele webových stránek. Slouží k personalizaci obsahu a zlepšení uživatelských zkušeností. Nicméně použití cookies nesou také rizika týkající se ochrany osobních údajů.

Provozovatel by měl být transparentní ohledně používání cookies a umožnit uživatelům volbu, zda chtějí být sledováni nebo ne. To znamená, že provozovatel musí informovat uživatele o používání cookies a získat od nich souhlas, nebo možnost odmítnutí používání cookies. Pokud používáte cookies pro cílenou reklamu, uživatelé by měli mít možnost odmítnout takové zpracování svých osobních údajů.

Zásady používání souborů cookies

Zásady používání souborů cookies je dokument informující uživatele o zpracování osobních údajů prostřednictvím souborů cookies a jejich použití. Tento dokument by měl být snadno dostupný na webových stránkách provozovatele, obvykle v zápatí stránek, a měl by být napsán srozumitelným a jednoduchým jazykem.

Cookies Policy by měla obsahovat informace o druzích cookies, jejichž délka uchovávání a účel jejich použití. Důležité je také zahrnout informace o právech uživatelů v souladu s GDPR, jako je právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu a výmaz osobních údajů a další.

Je nezbytné, aby Zásady používání souborů cookies byly aktuální a přesná. Pokud provozovatel provádí změny v Cookies Policy, měl by o změnu změnit uživatele a zajistit, aby tito uživatelé byli informováni o nových podmínkách používání cookies.

Cookies Lišta
Cookies lišta je nástroj uživatelů na webových stránkách k informování o používání cookies a umožňuje jim spravovat své preference ohledně cookies.

Cookies se skládá z textových zpráv informujících o používání cookies a interaktivních tlačítek, která lišta uživateli upravit své preference ohledně cookies nebo je odmítnout. Tato lišta by měla být umístěna na všech stránkách webu a zůstat viditelná, dokud uživatel nerozhodne o svých preferencích.

Správná implementace cookies lišty zahrnuje transparentnost, uživatelskou volbu a ochranu osobních údajů. Uživatelé by měli mít možnost snadno zavřít nebo ignorovat cookies lištu a měli by být jasně informováni o důsledcích povolení či odmítnutí cookies.

Evropský kontext
V rámci Evropy platí GDPR, které stanoví normy pro ochranu osobních údajů včetně používání cookies. Soudní dvůr Evropské unie vydává rozhodnutí, která ovlivňují interpretaci těchto norem. Důležitým prvkem GDPR je zásada transparentnosti a respektování práv jednotlivců ohledně jejich osobních údajů.

V dnešní době je klíčovým pro provozovatele webových stránek dodržovat právní rámec týkající se cookies a ochrany osobních údajů. To zahrnuje informování uživatelů, získávání jejich souhlasu a respektování jejich preference ohledně cookies. Zásady používání cookies a cookies lišta jsou důležitými nástroji pro dosažení těchto cílů.

Pokud se rozhodnete provést změny v používání cookies na vašich webových stránkách, je důležité informovat uživatele a zajistit, aby byly dobře informováni o těchto změnách.