zpět

Co přinese novela zákona o pobytu cizinců?

29.9.2023

Novela zákona o pobytu cizinců, která vstoupila v účinnost 1. července 2023, přináší řadu praktických změn, které se mohou týkat i vás. Pokud jste cizinec, který pobývá nebo plánuje pobývat na území České republiky, je důležité, abyste se o těchto změnách dozvěděli.

Prodloužení doby na registraci

Jedna z nejvýznamnějších změn se týká prodloužení doby na registraci cizince po příjezdu na území České republiky. Dosud jste měli povinnost se zaregistrovat do 3 dnů po příjezdu, nově na to máte 30 dnů.

Změny u zaměstnaneckých karet

Pokud jste získali zaměstnaneckou kartu, je třeba si pohlídat, zda je v ní přímo vyplněno volné pracovní místo zaměstnance. Pokud ne, musíte při podání žádosti o vydání zaměstnanecké karty předložit doklad o číselném označení volného pracovního místa.

Změny u modré karty
Platnost modré karty, která se vydává cizincům s vysokou kvalifikací, byla prodloužena na 3 roky. Držitel modré karty již nemusí žádat Ministerstvo vnitra o souhlas se změnou zaměstnavatele či pracovního zařazení.
Změny u dlouhodobých víz za účelem sezónního zaměstnání

Délka dlouhodobého víza za účelem sezónního zaměstnání byla prodloužena na 9 měsíců.

Změny v žádosti o trvalý pobyt

Nově cizinec již nemůže podat žádost o vydání trvalého pobytu, pokud na území České republiky pobývá na základě tzv. fikce. Fikce pobytu je stav, kdy cizinec nemá platné pobytové oprávnění, ale přesto je považován za pobývajícího na území České republiky.

Co to všechno znamená pro vás?

Pokud jste cizinec, který pobývá nebo plánuje pobývat na území České republiky, je důležité, abyste se o těchto změnách dozvěděli. Změny se mohou týkat například následujících situací:

•    Registrace cizince: Pokud se chystáte přijet na území České republiky, nezapomeňte na to, že máte na registraci 30 dnů.
•    Zaměstnanecká karta: Pokud jste získali zaměstnaneckou kartu, zkontrolujte, zda je v ní přímo vyplněno volné pracovní místo zaměstnance. Pokud ne, musíte při podání žádosti o vydání zaměstnanecké karty předložit doklad o číselném označení volného pracovního místa.
•    Modrá karta: Pokud máte modrou kartu, vězte, že její platnost byla prodloužena na 3 roky.
•    Dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání: Pokud plánujete v České republice pracovat sezónně, vězte, že délka vašeho dlouhodobého víza byla prodloužena na 9 měsíců.
•    Trvalý pobyt: Pokud plánujete požádat o trvalý pobyt, zkontrolujte, zda nesplňujete podmínku, že nesmíte pobývat na území České republiky na základě fikce.
Zajímavosti
•    Novela zákona o pobytu cizinců byla schválena Poslaneckou sněmovnou v říjnu 2022.
•    Hlavním cílem novely je zjednodušit a zpřehlednit právní úpravu pobytu cizinců na území České republiky.

•    Novela zákona o pobytu cizinců přináší také některé nové podmínky pro získání povolení k pobytu, například povinnost absolvovat test o znalosti českého jazyka a společnosti.

Novela zákona o pobytu cizinců přináší řadu změn, které se mohou týkat i vás. Pokud jste cizinec, který pobývá nebo plánuje pobývat na území České republiky, je důležité, abyste se o těchto změnách dozvěděli. Změny se mohou týkat například vašich práv a povinností, podmínek pro získání povolení k pobytu nebo délky pobytu na území České republiky.

Novela zákona o pobytu cizinců je v některých ohledech pozitivní, protože zjednodušuje a zpřehledňuje právní úpravu pobytu cizinců na území České republiky. V jiných ohledech je však novela kritizována, například za to, že zpřísňuje podmínky pro získání trvalého pobytu.