zpět

Co dělat, když vaše osobní údaje byly narušeny: Praktický průvodce pro jednotlivce podle GDPR

29.9.2023

Co byste měli udělat, když se dozvíte, že vaše osobní údaje byly narušeny? Co vlastně znamená GDPR a jak vám může pomoci chránit vaše práva? Jak se postavit k situaci, kdy dojde k porušení vašich osobních údajů?

Co to vlastně je GDPR?

GDPR, neboli Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, je zákon, který má za cíl chránit vaše osobní údaje. Tato nařízení se vztahují na všechny organizace a firmy, které zpracovávají osobní údaje občanů Evropské unie. Důvodem je zajistit, aby vaše soukromí bylo respektováno a vaše osobní údaje nebyly zneužívány.

Jak poznat, že byla vaše data narušena?

Prvním signálem, že by mohlo dojít k narušení vašich osobních údajů, jsou neobvyklé aktivity na vašem účtu nebo podezřelé e-maily, které vás žádají o osobní informace. Dále můžete být informováni o narušení zprostředkovatelem, který s vámi komunikuje.

Reakce na narušení vašich osobních údajů

Změňte hesla: Pokud se domníváte, že byla vaše data narušena, okamžitě změňte všechna hesla, která používáte pro online účty. Použijte silná a unikátní hesla pro každý účet.

Kontaktujte poskytovatele služeb: Informujte společnosti nebo webové stránky, u kterých máte účet, o podezření na narušení vašich osobních údajů. Důležité je jednat rychle a důkladně.

Sledujte své bankovní účty: Pravidelně sledujte výpisy z bankovních účtů a platební karty. Pokud zjistíte podezřelé transakce, okamžitě o nich informujte banku.

Nahlášení úřadům: V souladu s GDPR jsou organizace povinny nahlásit narušení úřadům pro ochranu osobních údajů. Pokud organizace, která vaše data zpracovává, porušila GDPR, měla by být za to potrestána.

Jak uplatnit svá práva podle GDPR

Právo na informace: Máte právo požadovat informace o tom, jaké osobní údaje jsou o vás shromažďovány a jak jsou zpracovávány.

Právo na přístup: Máte právo získat kopii vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány.

Právo na opravu: Pokud zjistíte, že jsou vaše osobní údaje nesprávné nebo neúplné, můžete požádat o jejich opravu.

Právo na výmaz (Právo být zapomenut): Za určitých podmínek máte právo požádat o vymazání vašich osobních údajů.

Právo na omezení zpracování: Můžete požádat o omezení způsobu, jakým jsou vaše osobní údaje zpracovávány.

Právo na přenositelnost údajů: Máte právo získat své osobní údaje, které jste poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Na co si dát pozor

Podvodné e-maily: Buďte obezřetní při otevírání e-mailů neznámých odesílatelů a neklikejte na podezřelé odkazy nebo přílohy.

Falešné telefonáty: Důvěřujte pouze ověřeným zdrojům, pokud se vás někdo telefonicky ptá na osobní údaje.

Nedávejte informace na veřejnost: Ochrana vašich osobních údajů začíná u vás. Nedávejte příliš mnoho informací na sociální sítě nebo na veřejná fóra.

Používejte bezpečné sítě: Zabraňte neoprávněnému přístupu k vašim údajům tím, že budete používat bezpečné a důvěryhodné sítě a zařízení.

Bezpečnost vašich osobních údajů je nyní ve vašich rukou. GDPR poskytuje nástroje a pravidla, která vám pomohou ochránit vaše práva a soukromí. Pokud dojde k narušení vašich osobních údajů, neváhejte jednat a uplatněte svá práva v souladu s GDPR. Vaše osobní údaje jsou důležité a zaslouží si být chráněny.