zpět

Česko vs. Slovensko: Kdo zaplatí více za pivo?

21.9.2023

Pivo, oblíbený národní nápoj v České republice i na Slovensku, má svá tajemství, která zahrnuje i daňovou problematiku. Jak se liší zdanění piva v obou zemích, což znamená pro vaši peněženku? Jaké faktory ovlivňují spotřební daň z piva a jak můžete na tuto chutnou pochoutku ušetřit.

Spotřební daň z piva: Co to vlastně je?

Spotřební daň z piva je nepřímá daň, kterou platí výrobci nebo dovozci piva. Hlavním cílem této daně je snížit spotřebu piva a získat finanční prostředky pro státní rozpočet. Důležité je však vědět, že spotřební daň není pro vás, milovníky piva, přímo viditelná. Je zahrnuta v ceně piva, kterou platíte v hospodě nebo v obchodě.

Různé přístupy v Česku a na Slovensku

V České republice se spotřební daň z piva stanovuje podle stupňovitosti piva. Co to znamená? Jednoduše řečeno, podle obsahu cukrů a dalších látek v pivu. Čím je pivo silnější, tedy má vyšší obsah extraktu, tím více daně za něj zaplatíte.

Základní sazba spotřební daně z piva činí 32 Kč za hektolitr a platí se za každé celé hmotnostní procento extraktu. Prakticky to znamená, že za půllitr piva s 12 % extraktu zaplatíte zhruba 1,92 Kč na spotřební daň.

Na Slovensku je systém odlišný. Zde se spotřební daň z piva stanovuje podle obsahu alkoholu v pivu. Čím je pivo alkoholově silnější, tím vyšší je daň.

Základní sazba spotřební daně z piva na Slovensku činí přibližně 3 587 EUR (což je přibližně 88 Kč) za hektolitr piva. Tato částka se uplatňuje za každé celé objemové procento alkoholu v pivu. Takže za půllitr piva s 4 % alkoholu zaplatíte přibližně 1,77 Kč na spotřební daň.

Co z toho plyne?

Z porovnání obou zemí vyplývá zajímavý fakt. Spotřební daň z piva je v České republice vyšší než na Slovensku, pokud jde o slabší piva s nižším obsahem extraktu nebo alkoholu. Naopak, pro silnější piva s vyšším obsahem extraktu nebo alkoholu je daň na Slovensku vyšší.

To má kořeny v historické tradici pivovarnictví. České pivovary se tradičně zaměřují na plnou, chutná piva s vyšším obsahem surovin. Slovenské pivovary jsou ovlivněny maďarským a rakouským vlivem, který preferuje lehčí a osvěžující piva s nižším obsahem surovin.

Zajímavost: Spotřeba piva v Česku a na Slovensku

A teď k zajímavostem. V roce 2019 byla průměrná spotřeba piva na osobu v České republice 141 litrů, což ji řadí na první místo ve světě. Češi jsou tedy největšími konzumenty piva na planetě. Na Slovensku byla průměrná spotřeba piva na osobu 72 litrů, což zemi umístilo na 28. místo světového žebříčku. Rozdíl v konzumaci piva mezi dvěma sousedními zeměmi je tedy markantní.

Jak ušetřit na spotřební dani z piva

Pokud chcete ušetřit na spotřební dani z piva, můžete zvolit piva s nižším obsahem extraktu nebo alkoholu. V Česku to znamená piva s nižším stupněm, zatímco na Slovensku by to byla piva s nižším alkoholovým obsahem. Samozřejmě, volba piva závisí na vašem osobním vkusu.

Můžete také sledovat akční nabídky v místních obchodech a hospodách, kde můžete na výběru piva něco ušetřit. A nezapomeňte, že největší spotřeba na spotřební dani z piva spočívá v úsporách tom, že si ho užijete s přáteli a dobrým jídlem.

V závěru, i když spotřební daň z piva může vypadat jako komplikovaná záležitost, snadno ji lze zjednodušit. Vaše rozhodnutí o výběru piva ovlivní, kolik za spotřební daň zaplatíte. Ať už jste milovníkem českých ležáků nebo slovenských světlých, teď víte, jaké faktory ovlivňují konečnou cenu vašeho oblíbeného nápoje. Tak na zdraví!