zpět

Česko vs. Slovensko: Co pijeme na pracovišti a jak to ovlivňuje naše daně?

1.12.2023

Voda je zdrojem života. Ale víte, že v Česku a na Slovensku se liší to, jak je voda zdaněna, pokud ji pijete na pracovišti? Co je daňově uznatelné a co ne? a jak si můžete ušetřit na daních tím, že si vyberete správný nápoj?

V Česku je neperlivá voda daňově uznatelným nákladem. To znamená, že pokud zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům obyčejnou pitnou vodu, ať už z kohoutku nebo balenou, může si ji odečíst od základu daně. Voda je totiž považována za zajištění zdravotních podmínek pro zaměstnance, které je povinností zaměstnavatele. Pokud by ale šlo o perlivou nebo jakkoliv ochucenou vodu, jednalo by se už o náklad nedaňový. Taková voda je totiž považována za benefity pro zaměstnance, které jsou zdaněny jako příjem.

Na Slovensku je situace jiná. Tam je daňově uznatelným nákladem jakákoli pitná voda, ať už perlivá nebo neperlivá, ochucená nebo neochucená. Zaměstnavatel si může odečíst náklady na vodu od základu daně bez ohledu na to, jakou formu má. Voda je totiž považována za součást stravování zaměstnanců, které je daňově uznatelné do určité výše.

Tento limit je stanoven v § 6 odst. 9 písm. c) zákona o daních z příjmů. Zaměstnavatel musí také dodržovat pravidla pro poskytování nápojů na pracovišti podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o hygienických požadavcích na pracovní prostředí a pracoviště. Nápoj, který je pro zaměstnavatele daňově uznatelným výdajem, je pouze neperlivá voda. Pokud zaměstnavatel poskytuje jiné nealkoholické nápoje, musí je hradit ze sociálního fondu nebo jako nedaňový náklad.

Co to znamená pro vás jako zaměstnance?

Pokud pijete na pracovišti vodu, nemusíte se starat o to, jaký má vliv na vaše daně. Voda je totiž osvobozena od daně z příjmu a nemusíte ji uvádět ve svém daňovém přiznání. Pokud ale pijete jiné nealkoholické nápoje, jako například kávu, čaj, džusy nebo limonády, musíte počítat s tím, že jsou zdaněny jako příjem. To znamená, že musíte zaplatit daň z příjmu ze sumy, kterou vám zaměstnavatel poskytl na tyto nápoje. Pokud chcete ušetřit na daních, doporučujeme vám pít raději vodu.

Daň se počítá takto:

Příklad: Jste zaměstnanec v Česku a dostali jste od zaměstnavatele kromě vody také kafe a čaj za 800 Kč měsíčně. Z toho musíte zaplatit daň z příjmu ze zbylých 300 Kč (800 - 500). To znamená, že vaše daň bude 45 Kč (300 x 0.15). Pokud byste byli zaměstnanec na Slovensku a dostali jste od zaměstnavatele kromě vody také kafe a čaj za 60 EUR měsíčně. Z toho musíte zaplatit daň z příjmu ze zbylých 5 EUR (60 - 55). To znamená, že vaše daň bude 0,95 EUR (5 x 0.19), pokud máte nižší příjem, nebo 1,25 EUR (5 x 0.25), pokud máte vyšší příjem.

Zajímavost: Víte, že Češi patří mezi největší spotřebitele kávy na světě? Podle statistik každý Čech vypije ročně průměrně 165 litrů kávy. Na Slovensku je to jen 85 litrů. Kromě toho Češi také pijí více perlivé vody než Slováci. Zatímco Češi spotřebují ročně průměrně 109 litrů perlivé vody na osobu, Slováci jen 64 litrů.