zpět

Big Mac Index: Je v Česku draho? Záleží na tom, co si kupujete

19.3.2024

Ceny zboží a služeb se v jednotlivých zemích liší. Zatímco v Česku si za průměrnou hrubou mzdu (v 1. až 3. čtvrtletí 2023 cca 42 427 Kč) koupíme 129 Big Maců, v USA je to 230 a v Švýcarsku dokonce 340. Tento poznatek dal vzniknout tzv. Big Mac Indexu, zábavnému, ale i užitečnému nástroji pro porovnání kupní síly v různých zemích. Existuje ale mnoho dalších indexů, které se zaměřují na specifické produkty. Například Starbucks Latté Index ukazuje, kolik kávy si můžeme dovolit za průměrnou mzdu, a Pizza Margherita Index zase odráží dostupnost italského oběda. Indexy samy o sobě nejsou ekonomickými ukazateli, ale spíše zábavným a srozumitelným způsobem, jak porovnat ceny a kupní sílu v různých zemích. Mohou nám napovědět, zda je v dané zemi relativně draho nebo levně, ale neberou v úvahu všechny faktory, které ovlivňují životní náklady.

Co je Big Mac Index a jak se měří?

Big Mac Index je jednoduchým, ale účinným nástrojem, který se používá k porovnání hodnoty měn různých zemí. Jak to funguje? Podívejme se na příklad:

Porovnání se skutečným kurzem: Pokud je aktuální směnný kurz (23,22 Kč) vyšší než 19,77, znamená to, že je česká koruna oproti dolaru podhodnocena.

Jak interpretovat indexy a přizpůsobit strategii

Cena vs. kupní síla: Starbucks Latte Index ukazuje, kolik přeslazených káv si můžete koupit za průměrnou mzdu v dané zemi. Pokud je index nízký, znamená to, že kupní síla obyvatelstva není na vysoké úrovni. Pro podnikatele to znamená, že by se měli zaměřit na produkty s nižší cenovou hladinou nebo nabídnout více cenově dostupných alternativ.

Náklady vs. tržní potenciál: Pizza Margherita Index může například signalizovat, kolik lidé jsou ochotni utratit za jedno jídlo. Pokud je cena pizzy výrazně vysoká ve srovnání s průměrnými příjmy, může to značit, že trh je připravený na produkt prémiové kvality. To může být signál pro podnikatele, kteří přemýšlejí o vstupu na trh.

Inflace a stabilní investice: iPod Index je příkladem dlouhodobě stabilního indexu, který ukazuje, jak se ceny určitého produktu vyvíjely v čase vzhledem k inflaci. Pro podnikatele to může být indikátor, které sektory jsou méně náchylné na výkyvy trhu a mohou představovat stabilnější investici.

Aplikace v praxi

Využití indexů, jako je Big Mac nebo Pizza Margherita, vám může pomoci porozumět, jak cenově nastavit vaše produkty, abyste oslovili co nejširší skupinu zákazníků. Je-li v Česku cena Big Macu vysoká ve srovnání s průměrným příjmem, je to signál, že byste měli zvážit nabídku cenově dostupnějších alternativ.

Na druhou stranu, pokud provozujete obchod s elektronikou, iPod Index vám může naznačit, jak velká je pravděpodobnost, že si lidé budou moci dovolit vaše produkty v dlouhodobém horizontu, a pomůže vám přizpůsobit marketingové strategie tak, aby odpovídaly ekonomické situaci.

Další zajímavosti:

Indexy by se měly používat v kombinaci s jinými faktory, jako jsou mzdy, životní náklady a dostupnost produktů. Je důležité si uvědomit, že indexy jsou pouze orientační a neberou v úvahu všechny aspekty daného trhu. Pro firmy je důležité sledovat trendy v indexech a s ohledem na ně upravovat své strategie.