zpět

Bariéry a výhody elektromobilů: Jak vám nová daňová úleva může pomoci?

23.8.2023

Jejich přínosy jsou zřejmé – zelenější provoz, nižší náklady na dlouhodobém horizontu a speciální výhody na silnicích. Nicméně, proč se elektromobily ještě tak neuchytily? Přestože představují budoucnost, stále existuje několik překážek, které zpomalují jejich masové přijetí.

Například, ne každý elektromobil může uplatnit novou daňovou úlevu, která je platná až do roku 2028. Pravidla jsou striktní – elektromobil musí mít emise CO2 nižší než 50 g/km a být používán většinově pro podnikání. To ovšem není vždy možné. Naštěstí, pro ty, kdo tuto podmínku splní, může být daňová úleva velkým lákadlem, umožňujícím rychlé snížení daňového základu a značné úspory.

Co to všechno znamená pro podnikatele? Je to jedna z otázek, kterou byste měli zvážit, pokud uvažujete o pořízení elektromobilu pro vaši flotilu. Je třeba zvážit, zda jsou elektromobily pro vaše podnikání vhodné, a to nejen s ohledem na novou daňovou úlevu, ale i vzhledem k vašim specifickým potřebám a možnostem.

Elektromobily jsou ekologickou a moderní alternativou k tradičním spalovacím motorům. Ale proč jsou lidé stále zdráhaví v jejich nákupu? A jak jim může pomoci nová daňová úleva, která platí až do roku 2028?

Elektromobily přinášejí mnoho výhod. Jsou tiché, šetrné k životnímu prostředí, levné na provoz a údržbu. Navíc mohou využívat speciální parkovací místa, jízdní pruhy a dobíjecí stanice. Avšak, nesou také několik nevýhod. Jsou dražší při pořízení, mají menší dojezd a vyžadují delší dobu nabíjení. Kromě toho musí splňovat určité podmínky, aby byly považovány za elektromobily dle zákona.

Daňové odpisy jsou nástrojem, jak snížit daňový základ podnikatele tím, že se odečte část ceny majetku, který slouží k výdělku. Čím vyšší je odpis, tím nižší je daň. Odpisy se provádějí postupně během několika let podle určené sazby. Například auto za 500 000 Kč a sazba 20 % se odepisuje každý rok o 100 000 Kč.

Elektromobily mají však speciální pravidlo, které umožňuje zrychlit odpisy a snížit tak daň ještě více. Podnikatelé mohou odepsat celou cenu elektromobilu v jediném roce, za předpokladu splnění těchto podmínek:

Pokud tedy podnikatel zakoupí elektromobil za 500 000 Kč v roce 2021 a splní výše uvedené podmínky, může si tuto částku odepsat v tomto roce, což znamená úsporu na dani ve výši 75 000 Kč (při sazbě 15 %).

Toto pravidlo platí pouze pro elektromobily, ne pro hybridní vozidla ani jiná vozidla s alternativními pohony. Majitelé těchto vozidel musí odepisovat svá auta běžným způsobem po dobu pěti let.

Elektromobily nabízejí nejen ekologickou, ale i ekonomickou výhodu pro podnikatele. Pokud zvažujete jejich pořízení, měli byste pečlivě posoudit, zda splníte všechny podmínky pro zrychlené odpisy a zda jsou elektromobily pro vaše potřeby vhodnou volbou. Někdy se mohou stát ideální volbou pro vás i pro planetu.