zpět

B2B Telemarketing v České republice: Co říká zákon a jak se vyhnout pokutám

12.10.2023

Změna zákona o elektronických komunikacích v České republice přivedla na scénu nová pravidla pro provádění telemarketingu. Média to provázela nadpisy jako "Konec otravným hovorům," ale je toto tvrzení skutečně pravdivé? A co se týče B2B hovorů, jsou tato pravidla stejně přísná? Co na to Český telekomunikační úřad (ČTÚ) a jaké pokuty mohou hrozit?

Zákon a jeho výklad

Změna zákona o elektronických komunikacích se týká pravidel týkajících se telefonního marketingu. Konkrétně je to obsaženo v § 96 tohoto zákona. Jednoduše řečeno, pokud porušíte toto pravidlo tím, že provádíte marketingové telefonní hovory bez souhlasu nebo na čísla, která nejsou v seznamu, hrozí vám pokuta až 50 000 000 Kč nebo 10 % z obratu.

Zákon neprovádí rozlišení mezi spotřebiteli, obchodními partnery nebo firemními čísly. Pokud nemáte souhlas nebo číslo není v seznamu, platí zákaz marketingových hovorů.

Pohled ČTÚ, ÚOOÚ a MPO na tuto problematiku

Výkladové stanovisko ČTÚ je klíčové pro pochopení, jak se zákon použije. Například, pokud chcete oslovit potenciálního obchodního partnera a máte jeho kontakt z webových stránek jeho firmy, máte možnost tak učinit. Zákon o elektronických komunikacích se na tuto situaci nepoužije.

Stanovisko ČTÚ jasně uvádí, že zákon nepokrývá situaci, kdy je kontakt zveřejněn na webových stránkách firmy. To znamená, že nabídka služeb v rámci B2B je povolena.

Praktické doporučení
Pokud podnikáte v rámci B2B a provádíte telemarketingové hovory, mějte na paměti několik klíčových bodů:
1.    Call-skripty: Vytvořte si vhodné a funkční call-skripty, které volané osoby řádně informují o účelu hovoru.
2.    Souhlasy: Volejte pouze na telefonní čísla, u kterých jste předem dostali souhlas nebo jsou součástí účastnického seznamu, kde je uvedeno, že jste byli kontaktováni.
3.    Dokumentace: Uchovávejte veškeré souhlasy a záznamy o telefonátech. Vaše obchodní oddělení by mělo být vždy dobře informováno.

4.    Výkladová stanoviska: Nepouštějte se do spekulací ohledně výkladových stanovisek. Koneckonců, tato stanoviska nejsou závaznými právními předpisy.

Změna zákona o elektronických komunikacích přinesla nová pravidla pro telemarketing v České republice. Je důležité, abyste byli jako podnikatelé a firmy seznámeni s těmito pravidly a postupovali v souladu s nimi, abyste se vyhnuli nepříjemným pokutám. Mějte na paměti, že i v B2B komunikaci platí zásada respektování souhlasů a předpisů, abyste si udrželi čistou pověst a nebyli vystaveni právním problémům.

Význam dodržování pravidel

Ještě důležitější, než pouhé znalosti zákona je pochopení významu jeho porušení. Nejde jen o to vyhnout se pokutám, ale také o budování pozitivního obrazu vaší firmy. Pokud budete respektovat přání potenciálních obchodních partnerů soukromí, získáte jejich důvěru a budete mít větší šanci na úspěch ve vašem B2B podnikání.

Technická stránka věci

Kromě právního rámce je také důležité mít technické prostředky a procesy, které vám umožní spravovat souhlasy a záznamy o telefonátech. Moderní CRM systémy a software pro správu kontaktů mohou být velkým pomocníkem při dodržování pravidel telemarketingu. Investice do těchto technologií se mohou rychle vrátit v podobě efektivity a průhlednosti vaší obchodní komunikace.

Sdílení zkušeností

Nakonec, nebojte se sdílet své zkušenosti s ostatními firmami v oboru. Spolupráce a výměna informací mohou být cennými nástroji pro všechny zúčastněné strany. Právě takový odborný dialog může začít ke zdokonalení praxe v B2B telemarketingu a zvýšení kvality komunikace v oboru.

Dodržování pravidel telemarketingu je klíčové nejen pro zachování právní čistoty vaší firmy, ale také pro budování silných obchodních vztahů. S technologickými nástroji a spoluprací s ostatními firmami můžete tuto praxi efektivně implementovat a dosáhnout úspěchu ve vašem B2B podnikání.