zpět

Zlepšení regulace poskytovatelů krypto služeb: Návrh Evropského orgánu pro bankovnictví

27.11.2023

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) vyzývá k zásadnímu přepracování předpisů pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) pro poskytovatele kryptoměn. Tady jsou navrhované změny, včetně rozšířených opatření pro monitorování transakcí a dopadu na poskytovatele služeb kryptoaktiv (CASP). Tento posun směrem ke komplexní regulaci představuje důležitý milník ve vyvíjející se oblasti regulace kryptoměn.

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) usiluje o zpřísnění předpisů pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) pro poskytovatele krypto služeb. V nedávném konzultačním dokumentu orgán EBA zdůraznil nedostatečnost stávajících pravidel a vyzval ke komplexní revizi systému. Tento článek se věnuje klíčovým součástem návrhu a jeho významu pro odvětví kryptoměn.

Návrh: Posílení opatření a zefektivnění postupů

Návrh orgánu EBA, který je uveden v konzultačním dokumentu, se snaží řešit odhalování chybějících nebo neúplných informací při převodech kryptoaktiv. Jednou z navrhovaných změn je zrušení společných pokynů evropských orgánů dohledu (ESA) z roku 2017 podle článku 25 nařízení (EU) 2015/847. Toto zrušení by zefektivnilo postupy a zlepšilo řízení převodů finančních prostředků, u nichž chybí základní informace v rámci regulace.

Kromě toho návrh ukládá poskytovatelům služeb kryptoaktiv (Crypto Asset Service Providers, CASP) povinnost získávat a uchovávat informace o samoobslužných adresách. CASP by rovněž byli povinni zajistit individuální identifikaci převodů kryptoaktiv a ověřit vlastnictví nebo kontrolu adresy zákazníkem CASP. Tato nařízení by vstoupila v platnost pro převody přesahující částku 1 000 eur z účtu na vlastní účet, ačkoli časový rámec pro tuto hranici ještě nebyl upřesněn.

Kroky směrem ke komplexní regulaci

Návrh EBA vychází z nedávných iniciativ na regulaci transakcí s kryptoměnami v celé Evropské unii. V září evropští zákonodárci schválili směrnici DAC8, která zmocňuje daňové orgány k dohledu a regulaci krypto transakcí. Tyto společné snahy znamenají významný krok směrem ke komplexním možnostem monitorování fyzických osob a společností, které se podílejí na kryptoměnových transakcích v rámci regionu EU.

Návrh Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) na zpřísnění předpisů pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) pro poskytovatele kryptoměn zdůrazňuje potřebu aktualizace stávajících pravidel. V rámci tohoto návrhu by mělo dojít k revizi a posílení opatření, zejména v oblasti monitorování transakcí.

Jedním z klíčových bodů návrhu je odstranění společných pokynů evropských orgánů dohledu (ESA) z roku 2017, což by mělo vést ke zvýšení efektivity postupů a lepšímu řízení převodů finančních prostředků. Tato změna by měla přispět k odhalování chybějících či neúplných informací při převodech kryptoaktiv.

V rámci návrhu by poskytovatelé služeb kryptoaktiv (CASP) byli povinni získávat a uchovávat informace o samoobslužných adresách. Taktéž by měli zajistit individuální identifikaci převodů kryptoaktiv a ověření vlastnictví či kontroly adresy zákazníkem CASP. Tyto opatření by se týkala převodů přesahujících částku 1 000 eur z účtu na vlastní účet, ačkoliv konkrétní časový rámec pro tuto hranici zatím není upřesněn.

Celkově lze návrh EBA vnímat jako další krok směrem ke komplexní regulaci kryptoměn v Evropské unii. Tato snaha o dohled a regulaci transakcí s kryptoměnami reflektuje rostoucí uvědomění o potřebě monitorovat aktivit