zpět

Zelené dluhopisy zaznamenaly v době pandemie velký rozvoj

5.10.2022

Kromě balíčků na podporu ekonomiky se rozmohlo také rozsáhlejší financování projektů na podporu zlepšení životního prostředí. Průměrná měsíční hodnota emise zelených dluhopisů je od srpna 2020 téměř trojnásobná, než byla v předchozích měsících a letech.

Podle nového zkoumání Banky pro mezinárodní platby se trh se zelenými, sociálními a udržitelnými dluhopisy (GSS) rapidně rozrostl. Ke konci června 2022 emise dosahovala hodnoty 2,9 bilionu dolarů. Všechny tyto prostředky jsou využívány pouze na projekty, které jsou spojené s klimatem, životním prostředím, zdravím, vzděláním, zajištěním potravinové bezpečnosti nebo dostupným ubytování pro sociálně potřebné.

V poslední době mezi emitenty zelených dluhopisů začaly také více působit vlády. Státní emitenti se objevily později kvůli problémům s korektním určením cíle užití získaných finančních prostředků. To má obvykle svá stanovená pravidla. Aby se finance daly připočíst k zeleným projektům, musí být využity pouze na stanovené účely. Každý státní zelený projekt, na jehož financování jsou užity dluhopisy” musí mít svou dopadovou studii, aby byl řádně prokázán prospěch životního prostředí. U korporátních zelených dluhopisů jsou dopadové studie nepovinné, a tudíž je málokdo ochoten je vytvářet.

Od ledna 2019 se hodnota dluhopisů vydaných na podporu zelených, sociálních a udržitelných projektů zčtyřnásobila na 2,9 bilionu dolarů ke konci druhého kvartálu tohoto roku. S přehledem největší zastoupení mají emise cenných papírů zaměřené na zlepšování stavu životního prostředí. Akcelerace financování zelených projektů paradoxně nastala v hlavním koronavirovém období, kdy byl i díky kvantitativnímu uvolňování prostor pro financování návrhů, které mají pomoci ozdravit planetu.

Ve stejné době, co státy řešily následky viru Covid-19, se rozhodly zapojit také do zelených projektů. Mnoho převážně evropských států využilo normu vyšších vládních výdajů k rychlejšímu přechodu k zelené politice. Své první čistě udržitelné dluhopisy vydalo Německo, Španělsko nebo Itálie. Na konci roku 2019 činil podíl vládních emitentů pouze 4,2 %. K poslednímu červnu 2022 už se procento dostalo na 7,5 %.

Zatímco od srpna 2020 se průměrná měsíční hodnota emise rovná 88 miliardám dolarů, tak do té doby bylo po tři roky běžné, že průměrná suma činila pouze 30 miliard. Nejvíce nových cenných papírů bylo minulý rok denominováno v eurech. Těsně druhý v pořadí byl americký dolar.

Kvůli investorům je důležité zajistit hlavně výnosnost zelených projektů. Ovšem za jejich rozmach může ve vyspělých ekonomikách rozšiřující se intervencionismus podporující přechod k obnovitelným zdrojům energie. Při stanovení klimatických cílů a při ochotě jich dosáhnout nezbývá nic jiného než prostředky na ony projekty vynaložit.