zpět

Zarážející rozdíly průměrných mezd v Evropě

10.7.2024

Rozdíly v průměrných ročních čistých výdělcích po celé Evropě jsou zarážející, a to i po zohlednění různých faktorů. Průměrné platy v Evropě se výrazně liší, což má významný dopad na rozhodování o zaměstnávání a pracovních podmínkách. Tyto rozdíly mohou vznikat v důsledku specifických národních předpisů, pracovních zákonů, průmyslových odvětví a ekonomického rozvoje. Severní a západní evropské země mají nejvyšší průměrné čisté výdělky, zatímco východní a jižní evropské země hlásí mnohem nižší hodnoty.

Průměrné roční čisté výdělky v České republice podle údajů Eurostatu činí 17 872 eur. To řadí Českou republiku do střední části žebříčku výdělků v Evropě, vyšší než mnoho východoevropských zemí, ale pod průměrem EU, který činí 28 217 eur.

Po přepočtu na standardy kupní síly (PPS), které zohledňují rozdíly v životních nákladech, činí průměrné roční čisté výdělky v České republice přibližně 21 085 PPS. Tento přepočet ukazuje příznivější ekonomickou pozici ve srovnání s některými jinými evropskými zeměmi a odráží relativně vyvážené životní náklady a výdělečný potenciál v rámci regionu.

Průměrné roční čisté výdělky se počítají odečtením daní z příjmu a příspěvků na sociální zabezpečení od hrubých ročních výdělků a přidáním rodinných přídavků. Různé rodinné situace, jako je svobodný nebo ženatý stav a počet závislých dětí, ovlivňují čisté výdělky. Podle údajů Eurostatu má Švýcarsko nejvyšší průměrné roční čisté výdělky v Evropě, které dosahují 85 582 eur. Po Švýcarsku následují Island a Lucembursko s průměrnými výdělky 53 885 eur a 49 035 eur. Norsko a Nizozemsko také zaznamenaly čisté výdělky přes 45 000 eur.

Průměrné čisté výdělky v rámci EU činily 28 217 eur, což slouží jako referenční hodnota pro srovnání. Země jako Francie (31 481 eur) a Švédsko (33 926 eur) lehce překračují průměr EU, zatímco jiné, včetně Itálie (24 207 eur) a Španělska (23 568 eur), jsou pod touto hodnotou. Mezi předními evropskými ekonomikami mělo Německo nejvyšší čisté výdělky ve výši 38 086 eur. Poslední dostupná hodnota pro Spojené království je z roku 2019 a činila 35 783 eur.

Na opačném konci spektra hlásí země jako Turecko a Bulharsko nejnižší průměrné roční čisté výdělky, a to 8 968 eur a 9 355 eur. Východoevropské země jako Rumunsko (11 105 eur), Chorvatsko (12 330 eur) a Maďarsko (12 456 eur) také patří mezi nižší příjmové úrovně. Když se průměrné výdělky přepočítají na standardy kupní síly (PPS), situace se mírně mění. Švýcarsko zůstává na vrcholu s hodnotou 47 403 PPS, ale rozdíl mezi ostatními zeměmi se zmenšuje. Nizozemsko (38 856 PPS) a Norsko (36 288 PPS) následují s robustními čistými výdělky.
Východní a jižní Evropa obecně vykazuje nižší průměrné čisté výdělky v hodnotách PPS. Například Slovensko má nejnižší průměrné roční čisté výdělky ve výši 14 758 PPS. Turecko, Lotyšsko a Bulharsko se také pohybují na nižší hranici spektra, každé s méně než 16 000 PPS. Mezi předními evropskými ekonomikami vyniká Německo s čistými výdělky 34 914 PPS. Země jako Belgie, Irsko a Švédsko si také vedou dobře, s výdělky přesahujícími 30 000 PPS.

Zatímco pořadí některých zemí se mění podle těchto různých okolností, celkové změny nejsou dramatické. Všechny tyto rozdíly v čistých výdělcích mají významné důsledky pro kvalitu života, ekonomickou stabilitu a sociální spravedlnost v Evropě.

EU podporuje transparentnost mezd novými pravidly přijatými 24. dubna 2023. Tato pravidla vyžadují, aby firmy sdílely informace o mzdách a řešily jakýkoliv genderový mzdový rozdíl přesahující 5 %. Transparentnost mezd pomáhá pracovníkům prosazovat jejich právo na rovné odměňování a cílí na uzavření genderové mzdové mezery.