zpět

Zaměstnanecké akcie jako pracovní benefit se v Česku možná stanou atraktivnější

3.11.2023

Zaměstnanecké akcie jsou stále častějším pracovním benefitem. V poslední době je nabízí hlavně start-upy a malé firmy, a to proto, aby svým zaměstnancům často kompenzovaly nižší nabízené mzdy. Dlouholetým problémem zaměstnaneckých akcií v České republice ale bylo, že z daňového hlediska byly nevýhodné. To by se ale mohlo nyní změnit, neboť čeští zákonodárci pracují na novinkách.

Nevýhodou zaměstnaneckých akcií v České republice dlouhodobě je, že pracovník po jejich obdržení musí hned platit daň z příjmů, a to i přesto, že mu takovýmto způsobem žádný finanční příjem neplyne. V praxi jde o velmi problematickou překážku, která dlouhodobě komplikuje rozvoj a uplatnění tohoto pracovního benefitu v praxi.

Při pohledu do zahraničí je zřejmé, že zaměstnanecké akcie častokrát nabízejí firmy, které mají potenciál a chuť si udržet v chodu vysoce kvalifikované zaměstnance, které si však nemohou jednoduše dovolit kvůli chtěné vysoké hodinové mzdové sazbě. I proto se podniky v zahraničí pokouší platit právě podílem na budoucí hodnotě firmy.

Řada globálních společností se podívala v minulosti na to, jak jsou jednotlivé ekonomiky k rozdávání akcií zaměstnancům ve firmách nakloněny a nejvstřícnější postup vysledovaly hlavně u Kanady, Izraele a pobaltských států v Evropě. Právě Česká republika ale skončila skoro na úplném chvostu tabulky. Podobně mizernou legislativu ale mají i sousední Němci, Rakušani nebo nedalecí Dánové. Ukázalo se, že v těchto státech jsou nejrůznější administrativní překážky a absentují tam i další konkrétní podpůrné programy.

Nyní se ale v České republice možná blýská na lepší časy. V Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky je totiž aktuálně projednávána změna zákona, která toto zdanění mění. Nově se tak nejspíš může stát, že příjem ze zaměstnaneckých akcií by se nedanil hned, ale až v okamžiku, kdy se zaměstnanec rozhodne takové akcie prodat a bude mít i prostředky na zaplacení.
Ministerstvo financí k navrhované novince uvádí, že cílem je zejména zvýšit motivace zaměstnanců, neboť start-upům se tím do budoucna otevřou nové a lepší možnosti pro získání nových talentů, a to už na počátku samotného podnikání, kdy se často vyplácí dostupné finanční prostředky raději zainvestovat.

Mohlo by to tedy fungovat tak, že v okamžiku nabytí se akcie zafixují do příjmu, který následně po odložení bude podléhat dani z příjmu i odvodům na zdravotní a sociální pojištění. Peněžní prostředky nad tuto fixovanou částku by už ale odvodům na zdravotní a sociální pojištění nepodléhaly, standardní dani z ostatních příjmů by se ale nevyhnuly.

Šlo by tedy o odloženou daň, kterou by místo zaměstnance hradil právě zaměstnavatel, a tedy stejně, jakoby to bylo v případě standardního zdanění pracovní odměny. Návrh mimo jiné počítá s tím, že při následném prodeji akcií by bylo možné využít i časový test, což znamená, že někteří pracovníci by se od placení daně po tříleté držbě akcií mohly osvobodit a týkat by se to mohlo i pětileté držby u podílů na společnostech s ručením omezeným.

Momentální úpravy byly předloženy jako pozměňovací návrh k návrhu zákona, na základě kterého má dojít ke změnám právních předpisů v kontextu rozvoje finančního trhu České republiky.