zpět

Zákon o snížení inflace v USA

18.8.2022

Nově schválený balík pomoci Američanům není tím, za co se vydává. Jeho název klame. Místo vládních úspor přicházejí další programy dotací a slev na daních. Výdaje mají být většinově hrazeny ze zdanění nejvýdělečnějších firem.

Předevčírem v noci prezident Spojených států podepsal „Inflation Reduction Act“, což je další zákon v USA, který se snaží reagovat na aktuální problémy ve společnosti a v ekonomice. Tento však striktně necílí na snížení inflace nástroji fiskální politiky, jak by se podle názvu mohlo zdát, ale zaměřuje se také na zdravotní péči a klimatickou změnu. Je tedy otázkou, do jaké míry se jedná o úsporný balíček a do jaké míry se spíše jedná o další rozhazování americké vlády.

Politici se snaží tímto aktem snížit rozpočtový deficit, který v tomto roce dosáhl prozatímních 726 miliard dolarů. Rozpočet s tak vysokým deficitem nutně přiživuje inflaci. Ovšem balíček nepřináší pouze nové příjmy nebo úspory, počítá se značnými výdaji na snížení skleníkových plynů v ovzduší a podporu výroby produktů v oblasti obnovitelných zdrojů. Pro majitele nových elektrických vozů si americká vláda připravila jednorázovou daňovou úlevu do maximální výše 7500 dolarů. Za koupi použitého elektro auta občané dostanou 4000 dolarů. Další úlevy stát nabízí na nákup tepelného čerpadla nebo jiných úsporných zdrojů energie. Nechybí ani 30% sleva na pořízení a instalaci solárních panelů na střechy domů. Vláda motivuje Američany k postupu k čisté energii, která sice s sebou nese prvotní investici, ale díky úlevám, dotacím, transferům a následné levněji získávané energii se jedná o přitažlivou možnost. Podle informací z Bílého domu může běžná rodina takto uspořit na daňových úlevách více než 1000 dolarů ročně, zároveň jim zbyde více peněz díky levnějšímu provozu.

Američanům s cukrovkou ve vládním programu „Medicare“ bude zastropována cena inzulinu na 35 dolarů za měsíc. Pro dalších 50 milionů účastníků programu „Medicare Part D“ budou zavedeny maximální možné náklady na nákupy v lékárně na 2000 dolarů ročně. Přislíbeno je další vyjednávání o cenách léčiv na předpis. Tyto intervenční kroky mají pomoci hlavně seniorům a těžce nemocným občanům s nedostatečným finančním zajištěním a pojištěním.

Balík obsahuje nové výdaje kvantifikované na 369 miliard dolarů na řešení problémů popsaných v předcházejících odstavcích. Očekávané příjmy z nově uvalených daní v minimální výši 15 % ze zisku na podniky vydělávající přes 1 miliardu dolarů mají dosahovat 300 miliard dolarů. Zásahy do trhu však nejsou adresovány na další podstatné zdroje zvyšování cen. Pomoc s náklady na nákup potravin a energií není v novém balíčku obsažena.

Tento nový zákon pro americké občany je zbraní proti stále se zvyšujícím cenám zdravotní péče v USA. Zároveň cílí na podporu obnovitelných zdrojů energie a automobilů poháněných elektřinou. Míří tak na budoucnost a snaží se lidi motivovat, aby teď udělali změnu, ze které budou následující roky profitovat. Peníze na podporu jsou hledány u nejbohatších Američanů a amerických podniků, které si mohou dovolit platit vyšší daně. Ze svých zisků mohou zásadně podpořit rozpočet.

Přestože je v názvu zákona zasazen závazek snižování inflace, lze se oprávněně obávat a ptát jaký vliv bude mít tento balík na snížení tempa růstu cen. Vláda sice chce zmenšovat rozpočtové deficity, přesto má nově podepsaný zákon prezidentem Bidenem vyšší přepokládané výdaje než příjmy. Nový politický produkt klame názvem a místo potřebného utahování se pod ním skrývá další rozdávání, které ne zcela kryje aktuální kritické společenské problémy. Demokrat Biden jím opětovně sleduje své cíle v oblasti čistých a obnovitelných zdrojů energie. Výdaje měly být dokonce ještě vyšší, než jaké byly odhlasovány a schváleny. Vzhledem k očekávaným příjmům a hlavně dalším výdajům nelze říci, že by měl zákon jakýkoli vliv na pokles inflace.