zpět

Zákon o bankovnictví SAFER: Ukončení diskriminačních bankovních praktik v USA

15.10.2023

Zákon SAFER Banking Act připravuje půdu pro spravedlivý a inkluzivní bankovní ekosystém v odvětví digitálních aktiv, ukončuje diskriminační praktiky a podporuje inovace.

V rychle se rozvíjejícím světě digitálních aktiv nebyla potřeba spravedlivého a podpůrného bankovního prostředí nikdy naléhavější. Po řadě tržních selhání bylo odvětví digitálních aktiv ovlivněno regulačními zásahy připomínajícími "operaci Chokepoint", kdy se ministerstvo spravedlnosti z Obamovy éry zaměřilo na banky podezřelé ze spolupráce s odvětvími (např. výrobci zbraní, poskytovateli půjček), která považovalo za nepohodlná.

Výsledek? Nucený odchod těchto podniků do zahraničí. Tím Spojené státy nejenže přišly o potenciální hospodářský růst, ale také vyslaly signál, že inovace nejsou na jejich území vítány.

Jako maják naděje na vyřešení těchto problémů se objevuje zákon SAFER Banking Act , zejména oddíl 10. Ačkoli je tento návrh zákona vytvořen s cílem odstranit překážky v poskytování finančních služeb pro marihuanové podniky, nabízí prospěšnou příležitost pro odvětví digitálních aktiv.

Nejenže slibuje ukončení dusivých praktik, které bránily růstu legálních podniků v oblasti digitálních aktiv, ale také připravuje půdu pro inkluzivnější a inovativnější finanční ekosystém v USA. Tím, že zdůrazňuje, že osobní přesvědčení nebo politické motivy nemají při určování přístupu k finančním službám místo, zajišťuje, že legální podniky nebudou nespravedlivě napadány. Jedná se o významný krok k ukončení diskriminačních bankovních praktik, které brání inovacím v USA v oblasti digitálních aktiv a dalších nových technologií.

Zástupce Blaine Luetkemeyer předložil podobný zákon ve Sněmovně reprezentantů.

Obezřetnostní regulace, nikoliv předsudky

Podstata robustního finančního systému spočívá v jeho schopnosti podporovat inovace a zároveň zajišťovat bezpečnost a spolehlivost. Oddíl 10 to podtrhuje tím, že federální bankovní agentury sice musí zajistit bezpečné fungování bank a družstevních záložen, ale nemohou si nechat diktovat své kroky osobními nebo politickými předsudky. Je to jasný vzkaz: regulační orgány by neměly vybírat vítěze a poražené na základě předsudků.

Klíčové body:
•    Článek 10 zákona SAFER Banking Act je významným krokem k ukončení diskriminačních bankovních praktik.
•    Regulační orgány by neměly dopustit, aby osobní přesvědčení nebo politické motivace ovlivňovaly rozhodování o přístupu k finančním službám.
•    Odstraněním překážek v přístupu k finančním službám návrh zákona podporuje inovace a růst v odvětví digitálních aktiv.

•    Pro zrušení vkladových účtů se vyžaduje písemné oznámení a platné důvody, což do procesu vnáší transparentnost.

Přínosy pro komunitu digitálních aktiv

Ustanovení § 10 písm. b) a c) dále posilují spravedlnost. Pododdíl b) stanoví extrémně vysokou laťku pro využití reputačního rizika při požadavku na zrušení účtu. "Reputační riziko" je subjektivní termín, který bankovní regulátoři používají pro snížení rizika v některých odvětvích. Navíc stanovením, že federální bankovní regulátoři nemohou svévolně požadovat nebo vyžadovat zrušení vkladového účtu bez pádného důvodu, zajišťuje, že podniky nebudou ponechány na holičkách bez opodstatnění. Požadavek písemného oznámení s platným důvodem pro každou žádost o zrušení účtu navíc vnáší do procesu tolik potřebnou transparentnost.

Článek 10 zákona SAFER Banking Act je více než jen silnějším právním požadavkem; je to vyjádření záměru. Signalizuje konec éry, kdy diskriminační bankovní praktiky potlačovaly inovace a nutily legitimní podniky hledat podporu jinde, obvykle v zahraničí. Tím, že zajišťuje, aby osobní přesvědčení a politické motivy neměly v bankovních rozhodnutích místo, pokládá základy pro inkluzivnější, spravedlivější a inovativnější finanční prostředí v USA. Není to jen výhra pro odvětví digitálních aktiv; je to výhra pro samotné ideály spravedlnosti a férovosti, které jsou našemu národu drahé.