zpět

Zahraniční obchod s Ukrajinou není mrtvý

20.7.2022

Navzdory tomu, že na východní Ukrajině probíhá válka, která ničí tamní ekonomiku, obchod s Českou republikou i nadále probíhá. Dalo by se předpokládat výrazné snížení obchodu z důvodu exodu, mobilizace nebo obecně řešení mnohem důležitějších bezpečnostních problémů. Ale není tomu tak, dovoz se meziročně zvýšil o 25 %. Utrpěl jenom vývoz, ten poklesl o 35 %.

Co se týká dovozu, tak hlavním artiklem je dlouhodobě železná ruda. Té se v květnu letošního roku přivezlo za 2,2 miliard korun, tvoří tak více než polovinu celkového měsíčního dovozu z Ukrajiny. Dalšími importními stálicemi jsou kabely, jiné elektrické vodiče a titanové rudy. Květen byl tento rok prozatím nejsilnějším měsícem, dovezlo se zboží dosahující celkové hodnoty téměř 4 miliardy korun. V předválečném lednu bylo importováno zboží pouze za 2,5 miliardy. Úhrn za prvních pět měsíců roku 2021 a 2022 je pak skoro stejný, když činí 14,6 miliardy. Meziročně, mezi květnem 2021 a květnem 2022, došlo k 25% nárůstu dovozu.

Zatímco import do Česka nezaznamenal nijak zásadní propad nebo změny a vezl se spíše na rostoucí tendenci, export má trochu jiný vývoj. V únoru činil český vývoz na Ukrajinu 2,9 miliard. V březnu se propadl až na 900 milionů. Do května 2022 se však stihl export alespoň částečně oživit a v posledním zveřejněném měsíci již dosáhl hodnoty 2,2 miliard korun. Zdaleka ale ještě nedosahuje úrovně z loňského pátého měsíce, kdy hodnota vývozu z Česka na Ukrajinu dosahovala 3,4 miliardy. Meziročně tak došlo k poklesu o 35 %. Obchodovanému zboží vládnou telefonní přístroje, ale na Ukrajinu vyvážíme také například osobní automobily. V období po vypuknutí ruské invaze je možné sledovat znatelný nárůst vývozu hygienických potřeb pro ženy a děti. Ten vzrostl z února na duben ze 40 milionů na 80 milionů. Zajímavý vývoj se také skrývá u položky „výrobky z textilních materiálů včetně střihových šablon“. V únoru Česká republika vyvezla toto zboží v celkové hodnotě 917 tisíc korun. O dva měsíce později už zmíněná položka činila 149 milionů. Za změnou stojí humanitární a armádní pomoc. V položce se mohou ukrývat například neprůstřelné vesty.

Český statistický úřad také uvádí, že z bezpečnostních důvodů jsou údaje za vývoz a dovoz vojenského materiálu a zbraní za aktuální období zahrnuty do jiných skupin v jiné teritoriální struktuře tak, aby nebyl ovlivněn makroekonomický celek zahraničního obchodu. A přestože byla podle některých údajů Ukrajině poskytnuta pomoc v přibližné hodnotě 10 miliard korun, tak ve vývozu nelze sledovat takový výkyv. Ukrajině byly, kromě humanitární pomoci, poslány také vrtulníky, tanky, raketomety, houfnice nebo bojová vozidla pěchoty.

Ačkoli je Ukrajina díky rozlehlým stepím a úrodné černozemi velmi zemědělsky zaměřena, v mezinárodním obchodu mezi Českem a Ukrajinou ve větší míře nefiguruje obilí, respektive pšenice. Česko je v tomto případě soběstačné a dokonce obiloviny vyváží. Cena je ale určována na světové burze, přebytek nám tak moc nepomůže.