zpět

Zahraniční obchod po dlouhé době v přebytku

9.3.2023

Lednová bilance zahraničního obchodu se v lednu po roce opět vrátila do kladného přebytku ve výši 9,5 mld. CZK, který byl meziročně vyšší o 2,1 mld. CZK. Kladné saldo bylo příznivě ovlivněno hlavně rostoucím exportem meziročně o 12,1 %, hlavně díky exportu motorových vozidel a poklesu cen některých komodit.

Jak připomíná ČSÚ, leden bývá tradičně spojen s kladnou obchodní bilancí. Bohužel leden bude opět spíše výjimkou, za celý rok schodek zřejmě opět přesáhne 100 mld. CZK. (v loňském roce dosáhl 198 mld. CZK). Třetím rokem tak pokračuje nepříznivý vývoj, kdy obchodní bilance za celý rok končí schodkem. V roce 2020 přitom ještě přebytek dosáhl 190 mld. CZK. Situaci pak zhoršily problémy v automotive na straně exportu a surovinová krize na straně importu.

Po letošním téměř 200 mld. schodku by ale letos měla být situace lepší – zlepšit by se měla exportní výkonnost českého průmyslu na straně jedné a na druhé straně by se měly projevit nižší ceny importovaných surovin.