zpět

Volný obchod mezi Evropskou Unií a Novým Zélandem

24.7.2023

Rada EU podepsala dohodu o volném obchodu mezi státy Evropské Unie a Novým Zélandem. Jejím cílem je podpora bilaterálního obchodu.

Ačkoliv je Nový Zéland od Evropské Unie geograficky značně vzdálený, snahy o podporu společného obchodu a partnerství sahají již do 90. let minulého století, kdy byla podepsána Společná deklarace o vztazích mezi EU a Novým Zélandem. Ta byla v roce 2007 nahrazena Společnou deklarací o vztazích a spolupráci, která se týkala bezpečnosti, lidských práv, hospodářské spolupráce, změny klimatu a technologií.

V rámci posílení spolupráce bylo od té doby sjednáno také množství oborových dohod týkajících se například letecké dopravy, zemědělství či technologií. Od roku 2015 pak byla prvotně zahájeny snahy směřující k dohodě o volném obchodu mezi oběma stranami.

Dle statistik je EU třetím největším partnerem Nového Zélandu a bilaterální obchod mezi stranami tvořil v roce 2022 cca 9 miliard eur. Z této statistiky je pochopitelné, proč zde byla snaha ze strany Nového Zélandu o podepsání této dohody. Mnoho lidí se pak ptalo, co ale motivuje EU k uzavření partnerství se zemí, která je v jejím obchodním žebříčku až na 50. místě. Vyjednávání o volném trhu začalo již v roce 2018. Jako možnou pohnutku můžeme brát to, že tato spolupráce může posílit hlas EU v Indo – Pacifickém regionu. Spolupráce EU se zeměmi v Tichomoří je pak důležitým krokem pro rozvoj partnerství s regionem, jehož strategický význam stále roste. V praxi má však tato dohoda pro EU i silný symbolický charakter, vyjednávání byla značně urychlena jako reakce EU na přehnaný obchodní protekcionismus po brexitu a v rámci prezidenství Donalda Trumpa v USA.

A co tedy přinese toto ujednání pro vzájemný obchod mezi zeměmi? Největším přínosem bude zrušení cel na vývoz téměř 91 % položek z Evropské Unie na Nový Zéland (jedná se například o víno, čokoládu nebo maso), dalším přínosem bude otevření trhu se službami na Novém Zélandu (především v oblasti financí, dopravy nebo telekomunikace). Pro více než 2 000 lihovin a vín z EU pak bude zajištěno chráněné označení. Zároveň bude pro 163 tradičních produktů z EU uděleno chráněné zeměpisné označení (jedná se například o sýr Fety, Comté, nebo olivy Elia Kalamatas). Investoři z EU pak budou mít zajištěno nediskriminační zacházení, a naopak i investoři z Nového Zélandu, dojde i k harmonizaci pravidel pro digitální obchod a přínosem bude i snížení požadavků na předpisy a postupy, které povede k rychlejšímu toku zboží.

Švédský ministr pro mezinárodní rozvojovou spolupráci a zahraniční obchod Johan Forssell pak prohlásil: „V současném geopolitickém kontextu po pandemii covidu-19 a ruské agresi vůči Ukrajině má tato nová dohoda s podobně smýšlejícím partnerem, jako je Nový Zéland, klíčový význam pro EU a pro indicko-tichomořskou strategii EU. Dohoda o volném obchodu představuje významné příležitosti pro naše společnosti, naše zemědělce i spotřebitele, stejně jako pro novozélandské protějšky. Obsahuje rovněž bezprecedentní sociální a klimatické závazky.“

Dle informací z webu Consilium Europa se očekává, že by se vývoz z EU mohl touto dohodou zvýšit až 4,5 miliardy eur a investice vzrostou o 80 %.

redaktorka: Elena Salfická

Vystudovala obor Ekonomika a management na Univerzitě Pardubice. Zajímá se o investování a zahraniční politiku. Kromě publikací textů na edevizy.cz působí i jako produktový editor.