zpět

Veliký rozdíl mezi českým a španělským trhem práce

6.6.2022

Více než čtvrtina mladých Španělů nepracuje. Španělský trh práce vykazuje známky nestability kvůli nedostatečně kvalifikované pracovní síle. Přes 13 % mladých nedokončuje vzdělání a ve studiu dále nepokračuje. Na druhé straně Česká republika stále zůstává leaderem Evropské unie.

Nová aktualizovaná data Českého statistického úřadu ukazují, že míra nezaměstnanosti činila v dubnu 2022 2,4 %. Meziměsíčně se hodnota nezměnila. Meziročně sledujeme pokles o 1 procentní bod.

Vypočtená míra nezaměstnanosti je sezónně očištěna a v potaz je brána věková skupina 15-64 let. Eurostat využívá harmonizovanou míru nezaměstnanosti, ale do mezinárodního srovnání vstupují hodnoty zastupující věkovou skupinu 15-74 let.

Podle aktuálních dubnových dat Eurostatu se za Českou mírou nezaměstnanosti nachází Německo a Polsko s 3 %. Další je Malta, Nizozemsko nebo Maďarsko. Na úplně opačné straně škály se nachází Řecko a Španělsko, jehož míra nezaměstnanosti činila v dubnu 13,3 %. Za rozdílem o 10,9procentního bodu stojí legislativní přísnost v případě pracovníků se smlouvou na dobu neurčitou. Zaměstnavatel se smlouvou na dobu určitou brání vyplácení odstupného a obtížného dokazování nekvalitních pracovních výkonů při případném vypovězení smlouvy. Španělsko má velký podíl sezónně zaměstnaných obyvatel, neboť země žije z bohatého cestovního ruchu. Obyvatelé jsou ve velké míře podkvalifikovaní, vhodní pracovníci španělskému trhu práce chybí. Dochází pak k zaměstnanecké nestabilitě. Rovněž se zde zvyšuje podíl mladých, kteří nejsou ani zaměstnaní, nestudují a ani se žádným způsobem neškolí.

Španělská dubnová nezaměstnanost lidí mladších 25 let byla 28,9 %. V Řecku dokonce 36,8 % a v Česku „pouhých“ 7,9 %. Podle Eurostatu měl v roce 2020 největší stát z Iberského poloostrova 20,4% podíl dočasných úvazků na celkové zaměstnanosti. Podle OECD činil podíl dokonce 24 %. Česko se pohybovalo mezi 6 a 7 %. Dočasnými pracovními úvazky nejvíce trpí právě mladé osoby po konci svého studia. Ve věkové skupině 18-24 bylo ve Španělsku v roce 2021 13,3 % obyvatel, kteří předčasně opustili vzdělávání a nepokračovali ve studiu ani na střední škole. Hůře je na tom v EU pouze Rumunsko s 15,3 %. Česká republika se držela na 6,4 %.

Česká republika má oproti Španělsku úplně jinou strukturu ekonomiky a trhu práce. Je silně napojena na německé hospodářství a zaměřena na průmysl a vývoz spojený s automobily. Podíl průmyslu na HDP byl v Česku v roce 2021 28,6 %, druhý nejvyšší po Irsku. Španělský podíl průmyslu tvoří pouze 16,9 %. Naopak podíl služeb na HDP je ve Španělsku o 10 procentních bodů vyšší než v Česku.

České nezaměstnanosti pomohl také kurzový závazek, který ČNB dodržovala mezi lety 2013 a 2017. Jednalo se o snahu dosažení inflačního cíle a druhotně o podporu české ekonomiky. Oslabení české koruny pomohlo exportérům. Pro zahraniční investory a obchodníky se čeští schopní pracovníci stali zajímaví, protože se pro ně díky slabšímu kurzu koruny zlevnily jejich mzdy. Nebylo tedy potřeba tolik euro na jejich výplatu.

Přestože se situace s nezaměstnaností ve Španělsku v posledních měsících zlepšuje, nic se v dohledné době nezmění na tom, že Španělsko bude v EU i nadále zemí s nejvyšší mírou nezaměstnanosti. Jediným případným soupeřem je Řecko. Pracovní tempo a nasazení jižních států je o dost vlažnější a lze to sledovat na uvedených údajích. Ve Španělsku vyrůstá generace, která bude mít v budoucnu problémy s udržením životní úrovně. Nelze spoléhat pouze na turismus.