zpět

Ve Velké Británii se za pár týdnů dočkají nových mincí

19.10.2023

Spojené království bude mít v oběhu úplně nové mince. Momentálně jejich ražba probíhá v Britské královské mincovně a britští spotřebitelé by se s nimi mohli v reálné ekonomice prvně potkat už na konci letošního roku. Nová série britských mincí nahradí tu z roku 2008, která vznikla ještě za doby královny Alžběty II.

Nové mince se ve Velké Británii tradičně razí zejména v souvislosti s nástupem nového panovníka na britský trůn. Tím se před pár měsíci stal Karel III. Nový král se z ale hlediska designu nových mincí zaměřil na poměrně netypickou oblast. Inspirací se totiž stala hlavně fauna a flóra, která je pro Spojené království typická.

K živočichům a rostlinám se Karel III. rozhodl z hlediska designu nových mincí obrátit i proto, že on sám je velkým milovníkem přírody. Podoba mincí by podle něj měla zároveň přispět k tomu, aby se děti více seznamovaly s počítáním i poznáváním čísel.

Britové se mohou těšit na to, že na minci v hodnotě jedné penny se bude nacházet plšík lískový, na minci 2p bude veverka obecná, na 5p dubový list, na 10p ohrožený tetřev hlušec, na 20p vodní pták papuchalk a na 50p losos. Na jednolibrové minci budou nově vyobrazené dvě včelky.

Podoba dvoulibrových mincí se bude odlišovat podle jednotlivých zemí, které se do Spojeného království řadí. To znamená, že na dvoulibrové minci v Anglii nově Britové najdou růži, ve Walesu narcis, v Severním Irsku trojlístek a ve Skotsku bodlák.

Na rubu každé mince se bude nacházet podobizna současného krále Karla III., jejíž autorem je anglický umělec Martin Jennigs.

Britové čekají, že nová série mincí nahradí tu současnou postupně. Nepočítají tak s masovým stahováním současných mincí z oběhu a vše se bude odehrávat přirozenou cestou. Pro aktuální sérii mincí ve Velké Británii platí, že je postavena hlavně na charakteristikách a odznacích jednotlivých zemí Spojeného království, a tedy na trojlístku (Severní Irsko), bodláku (Skotsko), růži (Anglie) a pórku (Wales).

Velká Británie se v posledních měsících staví k hotovosti velmi silně. V průběhu letošního srpna tamní ministerstvo financí kupříkladu schválilo, že každý třetí obyvatel Velké Británie bude muset mít v dosahu zhruba pěti kilometrů bankomat, který nebude účtovat za výběr žádné poplatky. Pokud by to banky působící ve Spojeném království neplnily, budou pokutovány.

Při pohledu do statistik je ale patrné, že třeba během koronavirové pandemie v roce 2021 se procentní podíl hotovostních plateb na všech transakcích ve Spojeném království zredukoval na 15 procent z 62 procent v roce 2006. Britské ministerstvo financí se zároveň domnívá, že tento podíl má klesat i dál a v roce 2031 by měl dosáhnout až na 6 procent.

I tak ale hotovost je druhým nejvíce častým způsobem úhrady. Dominantní postavení mají platební karty, na které v roce 2021 připadalo celkem 57 procent transakcí.

Podle dostupných údajů má v městských oblastech Velké Británii přístup ke službám vkladu a výběru hotovosti do jedné míle celkem 97,5 procenta lidí. Hůře na tom ale jsou venkovské oblasti, kde tento podíl dosahuje pouze na 72,6 procenta.