zpět

V EU bez eura: jaké země stále používají vlastní měnu a co bude následovat

31.7.2023

Česká republika není zdaleka jedinou zemí, která je v Evropské unii, ale jako národní měnu nepoužívá euro. Podívejme se na seznam tvz. „rebelů“ proti měnovému řádu EU a jaký se očekává jejich vývoj do budoucna.

Od počátku vzniku Evropské unie zde byla snaha o zavedení jednotné měny pro členské státy. Eurozóna se zrodila v roce 1999 prvními 11 státy, které přijaly euro. V dalších letech docházelo k jejímu rozšíření a prakticky každý stát vstupující do EU po podpisu Maastrichtské smlouvy v roce 1992 se zavázal povinně přijmout euro jako svou národní měnu.

V současné době euro nepoužívá 7 zemí včetně České republiky. Přijetí eura však není skokovým krokem a než k němu dojde musí daná země strávit nejméně dva roky v Evropském mechanismu směnných kurzů (ERM II). Jedná se o systém původně vytvořený Evropským hospodářským společenstvím v roce 1979. Měl za cíl udržet stabilitu evropských měn a sloužil jako předpoklad pro představení návrhu jednotné měny eura. Aby se daná země mohla zapojit do tohoto systému musí kurz své měny udržovat ve fluktuačním pásmu ± 15 %. A jaké země tedy konkrétně euro zatím nepoužívají?

Dánsko

V případě Dánska při podpisu Maastrichtské smlouvy došlo k udělení výjimky, kdy není povinno přijmout euro jako svou národní měnu. Přijetí společné měny tak v budoucnu závisí pouze na dobrovolnosti.

Švédsko

V případě Švédska už není udělena výjimka pro přijetí eura, V roce 2003 se zde však uskutečnilo referendum, kde veřejnost hlasovala proti přijetí eura. Kvůli tomu a také neplnění podmínek, které udává Maastrichtská smlouva si tak Švédsko stále zachovává svoji měnu a v dohledné době vstup do eurozóny neplánuje.

Maďarsko

Zde je hlavním důvodem pro nepřijetí eura také nesplnění požadovaných podmínek. Zároveň zde v posledních letech došlo ke snížení podpory přijmutí eura ze strany obyvatel, a tak se ani zde na jeho přijetí v dohledné době nepřipravují.

Polsko

I zde se přijetí eura stalo velmi diskutovaným tématem, z něhož nakonec vyšlo najevo, že veřejnost si přeje zachovat svou národní měnu zlotý. Ačkoliv zde zastánci eura argumentují, že jeho přijetí by pro Polsko znamenalo nové obchodní příležitosti, valná většina obyvatel si chce zachovat svou měnovou politiku a nezávislost.

Bulharsko

Podpora přijetí eura byla v Bulharsku také sporná. Co se týče budoucnosti Bulharsko vyjednalo s Evropskou komisí, že přijme euro jako paralelní měnu ke stávajícímu levu a do budoucna by na euro chtělo přejít zcela.

Rumunsko

V této zemi je pro přijetí jak vládnoucí politická garnitura, tak obyvatelstvo. Co však brání možnému přijetí je nesplnění požadovaných podmínek. Dle prognostik by mohlo k jeho přijetí dojít nejdříve po roce 2025.

Česká republika

Jakožto poslední zemi na tomto výčtu musíme zmínit naši vlast. Ačkoliv byla po vstupu do EU podpora přijetí eura vysoká, po krizi eurozóny a s dalším vývojem postupně klesala. Dle průzkumu provedeného v roce 2019 bylo cca 75% populace proti jeho přijetí. Další překážkou je i neplnění stanovených požadavků. Tyto okolnosti tak vedou k tomu, že ani ČNB neuvedla žádné cílové datum pro přijetí eura.

redaktorka: Elena Salfická

Vystudovala obor Ekonomika a management na Univerzitě Pardubice. Zajímá se o investování a zahraniční politiku. Kromě publikací textů na edevizy.cz působí i jako produktový editor.