zpět

Už ne „jak vysoko“, ale „jak dlouho“? Představitelé Fed se nedokáží shodnout

18.8.2023

Federální rezervní systém (Fed) se blíží ke konci stávajícího cyklu zpřísňování měnové politiky. Představitelé začínají diskutovat, jak dlouho ještě nechat úrokové sazby zvýšené.

Zatímco dříve se klíčová zdála být otázka, jak vysoko zvýšit úrokové sazby, nyní se soustředí spíše na to, jak dlouho nechat úrokové sazby zvýšené a stimulovat ekonomiku. Fed čelí komplikacím v rozhodování o vhodném čase pro změnu směru své měnové politiky, a to zejména kvůli nejistotám ohledně inflace a ekonomického oživení. Ekonomové diskutují o optimálním přístupu, přičemž někteří varují před riziky pro stabilitu finančního systému.

Zvýšit či nezvýšit?

Proinflační tlaky zvolňují, což by mohlo centrálním bankéřům dát prostor ponechat úrokové sazby v blízkosti aktuálních hodnot. Nicméně i tak růst cen zůstává vysoko nad 2% inflačním cílem centrální banky. Zahájení diskuse o tom, jak dlouho může Fed držet sazby na stejné úrovni, i když bude inflace dále ustupovat, by mohlo zmírnit tržní očekávání rychlého snižování sazeb a umožnit bankéřům, aby nadále vytvářeli tlak na snižování cen v ekonomice.

 „Na tento rozměr se pravděpodobně v dohledné budoucnosti zaměří nejvíce: ne jak vysoko zvedat úrokové sazby, ale jak dlouho je nechat na stávajících úrovních,“ uvedl Brian Sack, investiční analytik s dřívějšími zkušenostmi z Fedu. „Stále existuje velký prostor zpřísnit finanční podmínky v tomto směru, pokud by chtěli.“

Představitelé Fedu minulý měsíc jednohlasně zvýšili klíčovou federální úrokovou sazbu na cílové pásmo 5,25 % až 5,50 %, což je nejvýše za posledních 22 let. Zápis z tohoto jednání by mohl sloužit jako vodítko, jak Fed vnímá účinky dosavadního utahování měnové politiky.

Neshody panují i přes příznivý vývoj inflace

Nedávno zveřejněná data naznačují, že inflace se vyvíjí přívětivým směrem pro tvůrce měnové politiky. Index jádrových spotřebitelských cen, který nezahrnuje jídlo a energie, vzrostl o 0,2 % již druhý měsíc v řadě, což představuje nejmenší meziměsíční přírůstky za poslední dva roky.

Tvůrci měnové politiky se nicméně nedokáží shodnout, jaké další kroky by měly být podniknuty. Například předseda pobočky Fedu ve Filadelfii Patrick Harker preferuje držet sazby na stávající úrovni ještě „po nějakou dobu“, zatímco jedna z guvernérek Fedu Michelle Bowmanová uvádí, že stále bude nutné pokračovat ve zvyšování sazeb.

Jiní, jako například předseda pobočky v New Yorku John Williams, zpochybňují potenciál zvyšování sazeb, přičemž tvrdí, že klíčové je, jak dlouho bude muset Fed udržovat restriktivní politiku. „Myslím, že jsme pěkně blízko tomu, co by mohla být terminální sazba,“ uvedl.

Predikce se liší

I vzhledem k neshodám si představitelé Fedu zatím nevyjasnili, jak dlouho plánují držet sazby na stávající úrovni. Analytici Goldman Sachs však očekávají, že Fed začne snižovat sazby do června příštího roku. Neshody nicméně panovaly i mezi účastníky průzkumu společnosti Bloomberg, ve kterém více než čtvrtina z dotázaných 45 analytiků očekává první snížení v lednu 2024, zatímco medián očekávání je na dalším meetingu v březnu 2024. Do června 2024 by podle průzkumu měly sazby poklesnout na 4,75 %.

S ohledem na nejasnosti ohledně plánovaného držení sazeb na stávající úrovni je pravděpodobné, že se tomuto tématu budou bankéři věnovat tento měsíc na každoročním sympoziu Fedu v Jackson Hole v Kansas City.

Nicméně mediánové ekonomické projekce vydané v červnu společností Bloomberg ukázaly, že většina představitelů Fedu očekává, že sazby ještě půjdou nahoru, a to alespoň o dalších 25 bps (nad rámec proběhnuvšího zvýšení v červenci). Předpovědi rovněž ukázaly, že tvůrci politiky očekávají snížení sazeb na 4,6 % do konce roku 2024.

Fed se musí vyrovnat s novými výzvami

Podle Ellen Meadeové, profesorky ekonomie na univerzitě v Duke, si nechtějí představitelé Fedu unáhleným prohlášením omezit jejich možnosti, dokud data o inflaci neukáží, že cenové tlaky jednoznačně odeznívají. Zprávy signalizující stabilní nárůst pracovních míst a silný hospodářský růst vedly ke snížení šancí na recesi, avšak rovněž vyvstává riziko dalšího zrychlení inflace. „Nemyslím, že je Jerome Powell (předseda Fedu, pozn. red.) připraven úplně zavřít dveře případnému dalšímu zvýšení sazeb,“ uvedla profesorka.

Jakmile se představitelé Fedu shodnou, že stávající cyklus utahování měnových podmínek je na vrcholu, budou pracovat na formulaci, která se nakonec dostane do politického prohlášení. „Potřebují se o tom bavit už dnes, aby byli připraveni na zítřek,“ dodala Meadeová. Fed se tak musí vyrovnat s novými výzvami a najít rovnováhu mezi podporou růstu a udržením cenové stability.

redaktorka: Kristýna Kvačková

Studentka Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, oboru Teritoriální studia se zaměřením na Severoamerická studia. Zabývá se oblastí mezinárodních vztahů, především pak měnovým trhem a zahraniční politikou.