zpět

Uhelné regiony v ČR čeká transformace. Sokolovské uhelné s ní pomůže i štědrá dotace

11.9.2023

Uhelné regiony nejen v České republice čeká v dalších letech velká strukturální proměna. Nejvíce se ekologické snahy o odstavení uhelných zdrojů a elektráren rámci České republiky dotknou Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. I proto se řada firem snaží najít možnosti, které pomohou s celkovou transformací. Důležitý krok se v tomto ohledu povedl Sokolovské uhelné, která uspěla v žádosti o dotaci ve výši 1,5 milionu dolarů z amerického programu Phoenix.

Z amerického programu Phoenix budou financovány důležité studie proveditelnosti, které souvisí s případným umístěním malých jaderných reaktorů SMR. Od nich si řada odborníků i konkrétních společností slibuje, že by mohly v budoucnu nahradit končící uhelné elektrárny po celém Česku i Evropě.

Dotační výzvy se kromě Sokolovské uhelné zúčastnily i další významné podniky ze střední i východní Evropy a Asie. Celkově se soutěže zúčastnily firmy z celkem sedmnácti zemí po celém světě, a i proto je úspěch Sokolovské uhelné mimořádně významný. Pro podnik i celou Českou republiku půjde o další významný krok, který napomůže v cestě k moderní energetice.

Kromě Sokolovské uhelné má nárok na dotační prostředky také společnost Slovenské elektrárne, polský PKN Orlen a Synthos – Orlen Synthos Green Energy.

Zajištění energetické bezpečnosti po odstavení uhelných zdrojů bude velkou výzvou pro většinu střední i východní Evropy. Zvlášť sousední Polsko je na uhelných elektrárnách dlouhodobě velmi závislé a uhelná produkce i nyní stojí až za 70 procenty celkově vyrobené elektřiny. Proti Polsku negativně hraje kupříkladu fakt, že na území tohoto státu momentálně není žádná jaderná elektrárna a ani výstavba obnovitelných zdrojů energie není tak rychlá, jak by si někteří představovali.

Právě vhodný energetický mix ale bude do budoucna hrát velmi důležitou roli v dosažení energetické bezpečnosti. Malé modulární reaktory, která splňují potřebná bezpečností i technologická kritéria, jsou v tomto ohledu pro celou Evropu velmi důležitá.

Sokolovská uhelná po obdržení dotace už konkrétně plánuje, kde by malé reaktory v budoucnu umístila. Zatím vedení tohoto podniku vytipovalo dvě lokality, a to konkrétně Elektrárny Tisová i průmyslový komplex ve Vřesové.

Poskytovatel dotace se má v příštích měsících zaměřit nejen na studii proveditelnosti, ale i na technické, poradenské a konzultační služby. Cena této studie se může vyšplhat maximálně na dva miliony dolarů a od spolužadatele se očekává, že přispěje celkem 500 tisíci dolary. Američané zároveň slibují, že pomohou i se zaškolením stávajících zaměstnanců na obsluhu jaderných reaktorů.

Díky tomu by se měly zachovat stávající pracovní místa v regionech. Je ale potřeba uvést, že toto proškolení bude i kvůli probíhajícím demografickým změnám velmi náročné, ne-li úplně nemožné. Je zároveň potřeba vzít v potaz, že požadavky na provozování jaderných zařízení jsou úplně jiné než v případě uhelných elektráren. Proto by se případné proškolení stávajících pracovníků mohlo týkat jen malého procenta z nich.