zpět

Turecká ekonomika vzrostla nad očekávání

29.2.2024

Turecká ekonomika ve 4Q 2023 meziročně vzrostla o 4 % po revidovaném zvýšení růstu o 6,1 % ve 3. čtvrtletí a překonala odhady ve výši 3,5% růstu tamní ekonomiky.

Došlo ke zpomalení růstu v sektoru průmyslu (1,9 % vs. 5,5 %), konkrétně ve zpracovatelském průmyslu (1,8 % vs. 5,9 %). Pokles výkonu zaznamenal i sektor služeb (3 % vs. 4,6 %). Dokonce pokles zaznamenalo odvětví informačních a komunikační technologií (-3 % vs. 1,1 %). Na druhé straně rychleji rostly sektory zemědělství (0,5 % vs. 0,3 %) i stavebnictví (10,8 % vs. 7,8 %). Na straně výdajů rostla robustním tempem spotřeba domácností (9,3 % vs. 11,1 %) i tvorba hrubého fixního kapitálu (10,7 % vs. 14,8 %), zatímco objem vládních výdajů (1,7 % vs. 7,6 %) zásadním způsobem poklesl. Méně rostl také vývoz (0,2 % vs. 1,2 %) i dovoz (2,7 % vs. 14,5 %).

Ve srovnání s předchozím čtvrtletím vzrostl turecký HDP o 1 %. Při zohlednění celého roku 2023 turecká ekonomika vzrostla meziročně a o 4,5 % oproti 5,5 % v roce 2022.