zpět

Třicet miliard za 7 let. Administrativa evropských peněz je v Česku drahá.

30.11.2023

Administrativa, která se týká programů spolufinancovaných z evropských strukturálních a investičních fondů, je v České republice náročná. Ukázala to nová analýza Nejvyššího kontrolního úřadu, podle které se tyto náklady v období 2014 až 2020 vyšplhaly na 30 miliard korun. Nejvyšší kontrolní úřad v tomto ohledu dodává, že systém je vysoce finančně náročný i komplikovaný.

Nejvyšší kontrolní úřad ke svému zjištění uvádí, že největším problémem je široký záběr všech podpor, které jsou z českých veřejných zdrojů poskytované. Příjemci dotací totiž za období 2014 až 2020 odčerpali z evropských fondů celkem 579 miliard korun a evropské peníze v tomto období pomohly s financováním 188 dotačních titulů.

Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala k tomu dodal, že systém dotací považuje za zbytnělý, komplikovaný a zároveň i obtížně řiditelný. Zároveň doplnil, že čím složitější tento systém dotací v praxi je, tím je zabezpečení smysluplnosti a vzájemné synergie poskytovaných podpor obtížnější. Miloslav Kala také uvedl, že snížení administrativní náročnosti by mělo být do dalších let jasnou vládní prioritou.

Nejvyšší kontrolní úřad se v období od loňského dubna do letošního března zaměřil na asi stovku institucí, které se dotacemi zaobírají, a zjistil při těchto kontrolách celkem 427 pochybení. V případě jedné třetiny šlo o porušení smluvních podmínek a dalších pravidel, u druhé třetiny šlo o neúčelnost, nehospodárnou a neefektivnost. Za zhruba jednou čtvrtinou pak stálo porušení zákonných a podzákonných norem, mezi které se řadí vyhlášky, nařízení vlády nebo zákony.

Kontroloři z NKÚ během výše uvedeného období zjistili, že v průběhu času ubývá nedostatků, které jsou spojené s nezpůsobilými výdaji či chybami ve veřejných zakázkách. Zároveň ale roste podílů nedostatků řídícího a kontrolního systému. Proti období před šesti lety se zvýšil z 20,3 procenta na 43,1 procenta.

Nejvyšší kontrolní úřad také uvádí, že cíle programů nejsou dostatečně nastaveny a používají se i nevhodné monitorovací indikátory. Česká republika se sice naučila čerpat dotace poměrně plynule a rychle, Nejvyšší kontrolní úřad ale často uvádí, že možné přínosy některých projektů jsou přinejmenším diskutabilní.

Nejvyšší kontrolní úřad ale není v kritice české administrativy sám. Podobné závěry má i studie Evropské komise, podle které administrativu programů spolufinancovaných z evropských strukturálních a investičních fondů zajišťuje více než 34 tisíc vysoce kvalifikovaných úředníků. To je ale příliš, neboť Evropská komise vyčíslila náklady na přerozdělení jednoho milionu eur v Česku na více než 30 tisíc euro.

Evropská komise zároveň říká, že administrativní náklady by se České republice mělo podařit snížit o jednu čtvrtinu a radí, že správci dotačních titulů by měli usilovat o jednotnou strukturu pro administraci všech dotací, které poskytují. To komentuje i Nejvyšší kontrolní úřad, který říká, že některé orgány v České republice administrují národní i evropské dotace, kvůli čemuž ale v podstatě provozují paralelní administrativní struktury.