zpět

Thajsko zavádí od roku 2024 daň ze zahraničních příjmů z kryptoměn

21.9.2023

Thajské ministerstvo financí oznámilo významnou změnu své daňové politiky, která může mít zásadní dopad na obchodování s kryptoměnami a příjmy ze zahraničí. Od 1. ledna 2024 budou zahraniční příjmy z kryptoměn podléhat zdanění, čímž se rozšiřuje předchozí pravidlo, které se vztahovalo pouze na příjmy v Thajsku.

Cílem této nové politiky je zajistit, aby všechny příjmy thajských rezidentů dosažené v zahraničí, včetně příjmů z obchodování s kryptoměnami, byly přiznány pro daňové účely. Vláda se tímto krokem snaží zajistit, aby všichni, kdo profitují z obchodů s kryptoměnami, splnili své daňové povinnosti.


Iniciativa se zaměřuje především na rezidenty, kteří se podílejí na obchodování se zahraničními akciemi prostřednictvím zahraničních makléřských firem, a na obchodníky s kryptoměnami. Thajská vláda navíc kontroluje thajské občany se zahraničními účty a požaduje, aby své zahraniční příjmy nahlásili ke zdanění.

Thajsko v posledních letech zaznamenalo prudký nárůst aktivit v oblasti obchodování s kryptoměnami, což přitahuje domácí i zahraniční investory. Ministerstvo financí však zdůraznilo rizika spojená s nadměrnými spekulacemi na trhu s kryptoměnami. Mnoho drobných investorů přesunulo své úspory do kryptoměn ve snaze dosáhnout vyšších výnosů.

V reakci na tyto obavy zavedla thajská komise pro cenné papíry komplexní regulační rámec pro digitální aktiva a primární nabídky mincí (ICO). Tento rámec zahrnuje pokyny týkající se poplatků, daní, licenčních požadavků a seznam sedmi schválených kryptoměn, přičemž cílem všech těchto opatření je regulovat a chránit sektor kryptoměn v zemi.

Vláda rovněž podnikla kroky ke vzdělávání svých občanů o kryptoměnách a technologii blockchain. Vzhledem k dynamické povaze prostředí kryptoměn v Thajsku však stále existují regulační problémy, které vyžadují další pozornost a řešení.


Nová daňová politika představuje významnou změnu v tom, jak Thajsko nahlíží na příjmy z kryptoměn a jak je reguluje. Uznává rostoucí význam kryptoměn v globální ekonomice a potřebu zajistit, aby v tomto rozvíjejícím se odvětví nedocházelo ke ztrátě daňových příjmů. Zdaněním zahraničních příjmů z kryptoměn chce thajská vláda podpořit transparentnost a daňovou spravedlnost.
Stojí za zmínku, že tento krok je v souladu s celosvětovým trendem, kdy se vlády snaží kryptoměny regulovat a zdaňovat, protože se dostávají do hlavního proudu. Kryptoměny narušily tradiční finanční systémy a vlády se potýkají s tím, jak přizpůsobit své daňové zákony této nové třídě digitálních aktiv.

Dopad této změny politiky pravděpodobně pocítí nejen jednotliví obchodníci s kryptoměnami, ale také podniky, které v oblasti kryptoměn působí. Budou se muset orientovat ve složitém daňovém prostředí a zajistit soulad s novými předpisy.

Thajská vláda zaujímá proaktivní přístup k řešení problémů, které trh s kryptoměnami představuje, a zároveň si uvědomuje jeho potenciální přínosy. Cílem tohoto vyváženého přístupu je chránit investory, zachovat daňové příjmy a podporovat odpovědné postupy při obchodování s kryptoměnami.

Závěrem lze říci, že rozhodnutí Thajska zdanit zahraniční příjmy z kryptoměn počínaje rokem 2024 představuje významný posun v regulaci kryptoměn v zemi. Vzhledem k tomu, že trh s kryptoměnami se nadále vyvíjí, je pro vlády zásadní, aby přizpůsobily své daňové politiky tak, aby zajistily získání příslušných daňových příjmů a zároveň podpořily prosperující a vyhovující kryptoměnový ekosystém. Úspěch těchto snah bude záviset na efektivní implementaci, průběžném vzdělávání a spolupráci mezi vládou a odvětvím kryptoměn.