zpět

Státům PIIGS se daří na dluhopisovém trhu

29.11.2023

Není to tak dlouho, co jihoevropské ekonomiky bojovaly s obrovskými dluhový problémy. Ve spojitosti s těmito státy se dlouho užívalo i hanlivé označení PIIGS (Portugalsko, Itálie, Irsko, Řecko a Španělsko), které vzniklo během dluhové krize před více než deseti lety. Tyto doby jsou ale pryč, většině zmíněným státům se povedlo dostat z toho nejhoršího. Do problémů se naopak dostávají tradičnější ekonomiky, jako je Francie nebo Německo. Ukázkou toho je situace na dluhopisovém trhu.

Turbulence na finančních trzích v případě států PIIGS, které se odehrávaly kolem roku 2012, aktuálně nejspíš nehrozí. Ukázkou toho je i dluhopisový trh a počínání investorů na něm. Je totiž patrné, že řada z nich stále více preferuje státní dluhopisy uskupení států PIIGS, tedy dříve problémových a periferních ekonomik.

Vyplácená prémie Řecka, Portugalska nebo Irska se oproti protějškům, jako je Německo, snížila. Jen v letošním roce se výnosy desetiletých portugalských dluhopisů snížily téměř o 40 bazických bodů. V případě Řecka je možné hovořit dokonce o dvojnásobku. Ve stejné chvíli se ale do problémů dostává hlavně sousední Německo, které bojuje s jednou špatnou hospodářskou zprávou za druhou.

Německé hospodářství z hlediska výkonnosti zaostává za původními odhady. Dobře na tom není ani Francie, která v minulých dnech obdržela výtku od Evropské komise. Ta nařídila, aby Francie co nejdříve omezila rozpočtové výdaje a plnila fiskální pravidla unijního bloku.

Periferní ekonomiky jako Řecko, Irsko nebo Španělsko se tak v posledních měsících na tom drží lépe než dlouholeté evropské jádro. Kvůli Německu, respektive z důvodu jeho hospodářské nevýkonnosti, pramení i většinová část evropského pesimismu.

Změny kormidla si všímají i téměř všechny ratingové agentury. Některé z nich totiž v posledních týdnech jihoevropským ekonomikám a Irsku zvýšily rating.

Řadí se mezi ně agentura Moody’s, která zvýšila portugalské ohodnocení, nebo agentura S&P Global Ratings, která zařadila rating Řecka do investičního stupně. Mírné zlepšení se odehrálo i v případě Itálie. Agentura Moody’s zrušila svůj negativní výhled a Itálie se v tomto ohledu dočkala mírného zlepšení.

Periferní ekonomiky mohou v dalších měsících těžit z poměrně solidního hospodářského vzestupu, což by mělo jejich dluhopisy v dalším obdobím ještě více podpořit. Těmto ekonomikám se zároveň povedlo zlepšit své fiskální ukazatele. Deficity se oproti pandemii nemoci covid-19 o mnoho snížily, podíl veřejného dluhu na HDP se daří pomalými krůčky redukovat rovněž.

Zvláště Irsko v posledních měsících skvěle hospodářsky šlape, v letošním roce se odhadovaná míra hospodářského růstu přehoupne přes hranici 3 procent, v roce příštím by se měla dostat dokonce na 3,5 procenta.

Snahy některých ekonomik z posledních let, hlavně Řecka, je tedy z fiskálního pohledu možné hodnotit pozitivně. Státům se povedlo citelně snížit výdaje na veřejné služby, a i díky tomu mohou tyto ekonomiky v příštím roce dosáhnout primárních přebytků, tedy kladného rozpočtového salda bez započtení úrokových nákladů.