zpět

Stát zdaní podporu stavebního spoření. Většiny lidí se ale nedotkne.

3.11.2023

Stavební spoření se dlouhodobě v České republice těší vysoké popularitě. V posledních měsících je ale kvůli problémům s veřejnými rozpočty na odstřel. Od nového roku se snižuje státní podpora a stát ji nyní v rámci konsolidačního balíčku dokonce i zdaní. Od nového roku totiž bude platit, že příspěvek státu na podporu stavebního spoření už nebude osvobozen od daně. Změnu ale pocítí jen velmi malé spektrum českého obyvatelstva.

V současné době je strop podpory stavebního spoření za rok stanoven na 2 tisíce korun. Od roku 2024 ale kvůli rozpočtovým úsporám tato podpora o polovinu klesne, a to pro nové i staré smlouvy. Mnohé stavební spořitelny v České republice na tento krok zareagovaly tak, že státní podporu budou dorovnávat do původní částky. Ministerstvo financí si ale připravilo ještě jednu novinku, o které příliš veřejně nehovoří.

Nyní je v rámci konsolidačního balíčku totiž zřejmé, že vláda počítá i se zdaněním státní podpory, neboť ruší její dosavadní osvobození od daně z příjmu fyzických osob. Nově se totiž bude státní podpora řadit do kategorie ostatní příjmy podle paragrafu 10 zákona o daních z příjmů, konkrétně bude spadat pod odstavec 1 a písmenko q.

V tomto zákonném ustanovení stojí, že ostatní příjmy se daní ve chvíli, kdy úhrn příjmů přesáhne za jedno období hranici 50 tisíc korun. Pokud tedy subjekt nemá v rámci kategorie ostatní příjmy podle § 10 odst. 1 písm. q) další příjmy, nebude tuto daň platit.

Při pohledu do praxe je zřejmé, že většina subjektů se nakonec placení této daně vyhne. Kromě příspěvku na stavební spoření tam spadají třeba ocenění v oblasti kultury, kurzové zisky při směně peněz z účtu vedeného v cizí měně, a případně další příjmy, které zákon neřadí jinam.

Je tedy vysoce pravděpodobné, že takových příjmů bude v praxi málo a subjekty se tak pohodlně do padesátitisícového limitu vejdou. Z toho také plyne, že příjem státního rozpočtu ze zdanění příspěvku na stavební spoření se bude velmi pravděpodobně blížit nule a potvrzuje to i ministerstvo financí, které k této změně uvedlo, že se pro subjekty v ekonomice vlastně skoro nic nemění.

Na druhé straně jde o krok, kterým Ministerstvo financí celkový zákon o daních z příjmů opět zesložiťuje a přidává další výjimky. Jednou z motivací k provedení změn v rámci aktuálního konsolidačního balíčku bylo právě i zjednodušení tohoto systému, jak je ale patrné na příkladu se zdaněním státní podpory stavebního spoření, úplně se to nepovedlo a ve finále tak nová podoba zákona o daních z příjmu může být složitější než dnes.

V realitě se tak může jednoduše stát, že zdaněním státní podpory stavebního spoření se v praxi nebude příliš nikdo zaobírat a možná si na něj většina subjektů ani nevzpomene.

Státní podpora stavebního spoření je v České republice na odstřel dlouhodobě. Ještě v roce 2003 podporoval stát stavebního spoření každý rok částkou 4 500 korun. Výše se totiž postupně snižuje, a i kvůli tomu se redukuje počet osob, které mají smlouvu o stavebním spoření aktuálně uzavřenou. V letech 2010 až 2016 jich bylo dokonce 1,5 milionu.