zpět

Spotřebitelské ceny v Číně stagnují

11.9.2023

Spotřebitelské ceny v Číně se v meziročním vyjádření de facto nezměnily. Číňané ušetřili na potravinách a dopravě.

O víkendu zveřejněný srpnový výsledek čínských spotřebitelských cen ukázal nepatrný růst o 0,1 % v meziročním srovnání. Jde o návrat do "kladných" hodnot po v červenci zaznamenané deflaci 0,3 %. Pro srpen se očekával růst cen o 0,2 %.

Při detailnějším pohledu je patrné, že na snižování cenové hladiny působil především propad cen potravin, které se meziročně snížily o 1,7 %. Stejně tak čínští spotřebitelé v meziročním srovnání zaplatili méně za dopravu (-2,1 %). Naopak na růst cenové hladiny mělo vliv zdražení v oblastech jako nepotravinářské zboží (+0,5 %), ošacení (+1,1 %), či výdaje spojené se zdravím (+1,2 %).

Výsledky čínské inflace se budou i v dalších měsících těšit pozornosti celého světa vzhledem ke svému potenciálnímu globálnímu dopadu.