zpět

Spotřebitelská důvěra je nejnižší za 10 let

25.4.2022

Rostoucí ceny zboží na pultech obchodů devastují spotřebitelskou důvěru. Ta za duben klesá na 81,3b. Důvěra podnikatelů jde dál nahoru na 103,8b. a v dnešní době se jedná o velmi podstatný údaj. Dobrá očekávání podnikatelů znamenají, že nezaměstnanost by se mohla udržet na nízkých hodnotách.

Klesající spotřebitelské důvěře se není možné divit. Březnové ceny šly meziročně nahoru o 12,7 % a zdá se, že ty dubnové ještě zrychlí svůj růst a není tedy vyloučeno, že v dohledné době padne hranice 15 %.

Obava spotřebitelů o to, jak budou zvládat běžné výdaje umírňuje pouze jediná věc, a tou je velmi nízká nezaměstnanost. Ta se v březnu dostala na 3,4 % a letní měsíce vždy znamenají spíše další pokles. Pokud dojde ke stagflaci, tedy kombinaci vysoké inflace a nízkého ekonomického růstu, který bývá logicky doprovázen vyšší nezaměstnaností, bude mít řada spotřebitelů problém.

I když sílí společenské hlasy po tom, aby stát stlačil ceny dolů, tento požadavek bude velmi těžké a především drahé realizovat. ČNB dělá co může a kromě růstu sazeb přikročila i k intervencím ve prospěch koruny. Oba tyto kroky cílují snížení růstu tempa cen.

Vláda toho mnoho dělat nemůže, přesto má v rukou silnou protiinflační zbraň, a sice plánování deficitu státního rozpočtu. Předchozí vlády byly v tomto ohledu vysoce expanzivní a podstatná část inflace jde na vrub právě vysokému tempu zadlužování země. I kdyby Fialova vláda podstatně omezila výdaje bude to znamenat přibrzdění ekonomického růstu. Důležité je, že má tendenci schodky nenavyšovat, ale spíše snižovat.

Nic z toho ovšem nemá dopad na aktuální situaci spotřebitelů a je nutné si uvědomit, že ani vláda, ani ČNB nemají v rukou nástroj k tomu, aby došlo ke snižování růstu cen na přijatelnou úroveň v blízké době.

Jakýkoli administrativní zásah do ekonomiky směrem k cenám bude znamenat, že to bude mít negativní dopad do státní kasy a tím pádem to v budoucnu zaplatíme všichni.