zpět

Společnost Paxos dostala zelenou pro vydávání stablecoins v Abú Zabí

30.11.2023

Společnost Paxos obdržela od Úřadu pro regulaci finančních služeb předběžné povolení vydávat stablecoiny v Abú Zabí. Jaký dopad bude mít toto schválení na odvětví kryptoměn a jaké jsou plány společnosti Paxos na mezinárodní růst?

Paxos obdržel předběžné povolení k vydávání stablecoinů v jednom ze světových finančních center, Abú Zabí.

Emitent stablecoinů Paxos nedávno získal dvě předběžná schválení od Úřadu pro regulaci finančních služeb v Abú Zabí. Tento vývoj staví společnost Paxos do pozice, kdy může způsobit revoluci na trhu kryptoměn a nabídnout investorům nové možnosti digitálních aktiv.

Paxos expanduje v Abú Zabí

Společnost Paxos, přední kryptoměnový broker a emitent stablecoinů, má nyní v Abú Zabí povolení vydávat stablecoiny kryté americkým dolarem a dalšími měnami. Společnost se sídlem v New Yorku rovněž získala povolení k poskytování krypto-zprostředkovatelských služeb v regionu.

Dosažení mezinárodního růstu prostřednictvím regulace

"Naše předběžná schválení od Úřadu pro regulaci finančních služeb, která navazují na naše předběžné schválení od singapurského měnového úřadu, upevňují náš závazek usilovat o mezinárodní růst prostřednictvím regulovaných rámců." - Walter Hessert, vedoucí oddělení strategie společnosti Paxos

Navazujeme na nedávný úspěch v Singapuru

Schválení v Abú Zabí přichází v návaznosti na to, že společnost Paxos získala v Singapuru zásadní souhlas s vydáváním stablecoinů vázaných na americký dolar. Singapurský měnový úřad uznal stablecoiny společnosti Paxos jako vyhovující jejich navrhovanému regulačnímu rámci, a to ještě předtím, než jeho hlavní ustanovení vstoupila v platnost.

Cesta společnosti Paxos a kontrola ze strany regulačních orgánů

Na začátku roku 2023 čelila společnost Paxos regulační kontrole, když newyorské ministerstvo finančních služeb zahájilo vyšetřování. Společnost však objasnila, že nebyla požádána, aby stáhla svou žádost o udělení statutu národní svěřenecké banky od newyorského Úřadu pro kontrolu měny (OCC).

Zelená pro společnost Paxos k vydávání stablecoinů v Abú Zabí představuje významný milník jak pro tuto společnost, tak pro celý kryptoměnový průmysl. Vzhledem k tomu, že Paxos pokračuje v mezinárodní expanzi v rámci regulovaných rámců, můžeme očekávat další pokroky v oblasti digitálních aktiv.

Předběžná schválení od Úřadu pro regulaci finančních služeb v Abú Zabí posilují důvěryhodnost společnosti Paxos a otevírají nové příležitosti pro mezinárodní rozvoj. Tato regulace poskytuje stabilitu a transparentnost, což může přispět k budování pozitivního vnímání digitálních aktiv ve finančním sektoru. Závazek společnosti Paxos k regulovaným rámci zvyšuje šance na širší akceptaci a podporu od investičních institucí a globálních trhů, což může přispět k upevnění její pozice v rámci mezinárodního ekonomického prostoru.

Vzhledem k úspěchům společnosti Paxos v získávání schválení v Singapuru a nyní v Abú Zabí je patrný vzestup regulovaných kryptoměnových projektů. Tento trend může představovat přelomový okamžik v přijímání digitálních aktiv a ukazovat cestu k integraci kryptoměn do globálního finančního systému. Společnost Paxos také zdůrazňuje důležitost transparentnosti a spolupráce s regulačními orgány, což by mohlo sloužit jako vzor pro další podniky v tomto odvětví, které hledají mezinárodní expanzi. Příběh společnosti Paxos tak může posloužit jako inspirace pro budoucí projekty v oblasti kryptoměn, které hledají uznání a podporu na globální úrovni.